Dienstleistungen - 134060-2022

14/03/2022    S51

Rumänien-Focșani: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 051-134060

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 144-384259)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/23/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)
Nationale Identifikationsnummer: 4350394
Postanschrift: Strada: Dimitrie Cantemir, nr. 1
Ort: Focsani
NUTS-Code: RO226 Vrancea
Postleitzahl: 620098
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Valentina Harabor
E-Mail: contact@cjvrancea.ro
Telefon: +40 372372461
Fax: +40 372372483
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cjvrancea.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Concesiunea serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Haret, Comuna Movilita, inclusiv Stație de sortare si stație de compostare și a Stațiilor de Transfer pentru deșeurile municipale si deșeurile similare Focșani, Adjud, Vidra, Gugești

Referenznummer der Bekanntmachung: 0
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Delegarea prin concesiune a serviciului public de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Haret Comuna Movilita inclusiv Stație de sortare si stație de compostare și a Stațiilor de Transfer pentru deșeurile municipale si deșeurile similare Focșani, Adjud, Vidra, Gugești, conform cerințelor Caietului de sarcini.

Solicitarile de clarificari se pot transmite:

- pana in a 28-a zi anterior termenului limita de depunere a ofertelor, iar raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor publica in a 23 - a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor și

- pana in a 18-a zi anterior termenului limita de depunere a ofertelor, iar raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor publica în a 13 - a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit.

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit in anuntul de concesiune, respectiv 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/03/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 144-384259

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.5
Stelle des zu berichtigenden Textes: II 1 5) Valoarea totala estimata
Anstatt:

85712755.46

muss es heißen:

128781790.76

Abschnitt Nummer: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: II 2 4) Descrierea achizitiei publice
Anstatt:

Principalele activități ce vor fi derulate în baza contractului ce va fi atribuit prin prezenta procedură de achiziție publică constau în: a) depozitarea controlată a deșeurilor municipale în Centrul de Management Integrat al deșeurilor (CMID Haret) rezultat în urma investiției realizate prin POS Mediu 2007-2013 b) administrarea CMID; c) sortarea și valorificarea deșeurilor municipale la CMID; d) compostarea deșeurilor și valorificarea compostului; e) operarea/administrarea Stațiilor de transfer Focșani, Adjud, Vidra si Gugești; f) transportul deșeurilor reziduale de la stațiile de transfer la CMID Haret. Valoarea estimată a contractului de delegare este de 85.712.755,46 lei fara TVA. Valorile estimate pe cele patru componente ale serviciului pentru anul 1 sunt: - Valoare estimată componenta Transferul și operarea Stației de transfer –2.114.484,03 lei fără TVA. - Valoare estimată componenta Statie de sortare – 1.064.154,62 lei fără TVA. - Valoare estimată componenta Statie de compostare – 508.953,78 lei fără TVA. - Valoare estimată componenta Depozit ecologic – 7.510.808,40 lei fără TVA. Detalii suplimentare cu privire la lucrările ce urmează să fie executate se găsesc în Caietul de sarcini și Regulamentul serviciului de salubrizare.

muss es heißen:

Principalele activități ce vor fi derulate în baza contractului ce va fi atribuit prin prezenta procedură de achiziție publică constau în: a) depozitarea controlată a deșeurilor municipale în Centrul de Management Integrat al deșeurilor (CMID Haret) rezultat în urma investiției realizate prin POS Mediu 2007-2013 b) administrarea CMID; c) sortarea și valorificarea deșeurilor municipale la CMID; d) compostarea deșeurilor și valorificarea compostului; e) operarea/administrarea Stațiilor de transfer Focșani, Adjud, Vidra si Gugești; f) transportul deșeurilor reziduale de la stațiile de transfer la CMID Haret. Valoarea estimată a contractului de delegare este de 128.781.790,76 lei fara TVA. Valorile estimate pe cele patru componente ale serviciului pentru anul 1 sunt: - Valoare estimată componenta Transferul și operarea Stației de transfer – 3,079,431.97 lei fără TVA. - Valoare estimată componenta Statie de sortare – 1.940.549,66 lei fără TVA. - Valoare estimată componenta Statie de compostare – 668.679,78 fără TVA. - Valoare estimată componenta Depozit ecologic – 11.510.972,40 lei fără TVA. Detalii suplimentare cu privire la lucrările ce urmează să fie executate se găsesc în Caietul de sarcini și Regulamentul serviciului de salubrizare.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

-