Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Roba - 134212-2022

15/03/2022    S52

Belgija-Geel: Vlakna za TIMS

2022/S 052-134212

Prethodna informacijska obavijest

Ova je obavijest isključivo za prethodne informacije

Roba

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Zajednički istraživački centar (JRC), JRC.G — Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.2 — Standards for Nuclear Safety, Security and Safeguards
Poštanska adresa: Retieseweg 111
Mjesto: Geel
NUTS kod: BE213 Arr. Turnhout
Poštanski broj: 2440
Država: Belgija
E-pošta: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10413
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Vlakna za TIMS

Referentni broj: JRC/GEE/2022/OP/0710-PIN
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Vlakna i ekstrakcijske ploče za TIMS potrebne su za analize koje provodi termalni ionizacijski maseni spektrometar, za razne projekte u okviru postupka JRC-G.2/METRO, npr. mjerenja uzoraka HEU-a za OU ENER, mjerenja za Urenco, mjerenja za LSD šiljak IRMM-1027x,y,z i IRMM-046d miješanih šiljaka. Izravni ugovor s primjerenim dobavljačem predviđen je za 300 kutija rafiniranih dvostrukih vlakana zona (svako po 15 vlakana, alternativno pakiranje moguće) i 150 kutija potrebnih ekstrakcijskih ploča (15 komada po kutiji, moguće alternativno pakiranje).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 80 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE213 Arr. Turnhout
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Retieseweg 111, 2440 Geel, BELGIJA.

II.2.4)Opis nabave:

Vlakna za TIMS.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
01/04/2022

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Ovom se prethodnom informacijskom obavijesti najavljuje namjera javnog naručitelja da objavi budući poziv na nadmetanje. U ovoj fazi nisu dostupne druge informacije ili dokumenti. Zainteresirani gospodarski subjekti pozivaju se da se pretplate na adresu iz odjeljka I.3) kako bi dobili obavijest o nadmetanju i svu dokumentaciju o nabavi, uključujući upute za nadmetanje.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/03/2022