Från i dag den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Varor - 134212-2022

15/03/2022    S52

Belgien-Geel: TIMS-filament

2022/S 052-134212

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Varor

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Gemensamma forskningscentrumet (JRC), JRC.G — Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.2 — Standards for Nuclear Safety, Security and Safeguards
Postadress: Retieseweg 111
Ort: Geel
Nuts-kod: BE213 Arr. Turnhout
Postnummer: 2440
Land: Belgien
E-post: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10413
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

TIMS-filament

Referensnummer: JRC/GEE/2022/OP/0710-PIN
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
38000000 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

TIMS-filament och extraktionsplattor behövs till analyser som utförs med hjälp av termisk joniseringsmasspektrometri (Thermal Ionization Mass Spectrometry – TIMS) för olika projekt inom JRC-G.2/METRO, t.ex. mätningar av HEU-prover för GD ENER, mätningar för Urenco, mätningar för IRMM-1027x,y,z med LSD-spetsar (LSD – Large-Sized Dried Spike) och IRMM-046d med blandade spetsar. Ett direkt kontrakt med ett lämpligt leverantörsföretag planeras för 300 lådor med zonrenade dubbla rheniumfilament (15 filament vardera, alternativ förpackning möjlig) och 150 lådor med de extraktionsplattor som krävs (15 stycken per låda, alternativ förpackning möjlig).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 80 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38000000 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE213 Arr. Turnhout
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Retieseweg 111, 2440 Geel, BELGIEN.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

TIMS-filament.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
01/04/2022

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Detta förhandsmeddelande tillkännager den upphandlande myndighetens avsikt att offentliggöra en framtida anbudsinfordran. Inga andra uppgifter eller dokument finns tillgängliga i detta skede. Intresserade ekonomiska aktörer uppmanas att registrera sig på adressen i avsnitt I.3) för att få information när meddelandet om upphandling och alla upphandlingsdokument, inbegripet förfrågningsunderlaget, offentliggörs.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/03/2022