Services - 134271-2019

22/03/2019    S58    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Netherlands-Amsterdam: Supply services of medical personnel

2019/S 058-134271

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
UWV
La Guardiaweg 94
Amsterdam
1043 DL
Netherlands
Contact person: Frank Mark
Telephone: +31 651818773
E-mail: frank.mark@uwv.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.uwv.nl

Address of the buyer profile: http://www.uwv.nl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.negometrix.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=220524F4-AF41-99B2-DF030183EC71E5BD
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uwv.nl/zakelijk/leveranciers/leveranciers-diensten-en-producten/uwv-marktplaats/index.aspx
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DAS Inhuur Artsen Niet In Opleiding (ANIOS)

Reference number: FMA.050.20.03.2019
II.1.2)Main CPV code
79625000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het doel van deze DAS is om externe artsen rechtmatig in te kopen met zo min mogelijk administratieve lasten voor zowel UWV als bureaus en/of artsen. Hiermee kan UWV een uniforme en kwalitatief goede dienstverlening blijven uitvoeren op het gebied van sociaal-medische beoordelingen van burgers, die een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 7 200 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
75300000
85150000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Amsterdam

II.2.4)Description of the procurement:

Het doel van dit DAS is om externe artsen niet in opleiding (ANIOS) rechtmatig in te kopen met zo min mogelijk administratieve lasten voor zowel UWV als bureaus en/of artsen. Hiermee kan UWV een uniforme en kwalitatief goede dienstverlening blijven uitvoeren op het gebied van sociaal-medische beoordelingen van burgers, die een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

UWV wenst de dienstverlening in een verlichte aanbestedingsprocedure voor een DAS uit te voeren en daarbij per in te zetten ANIOS een nadere overeenkomst af te sluiten. De verwachting is dat er meer dan dertig (30) artsen (ANIOS-en) worden geselecteerd, via een bureau, en waarmee vervolgens een nadere overeenkomst wordt afgesloten. Het exacte aantal artsen zal in de loop van de looptijd van het DAS steeds kunnen veranderen, aangezien het DAS open blijft staan voor nieuwe bureaus én bureaus die geen diensten meer aan UWV willen leveren zich kunnen uitschrijven. Het uitvragen van artsen voor een opdracht zal, net als voorheen, via de UWV Marktplaats plaatsvinden.

We zullen gunnen op basis van vooraf vastgestelde geschiktheidseisen en minimale kwaliteitsvereisten (opleiding, registratie). Specifieke opdrachten worden per opdracht via het DAS gespecificeerd op basis van nog op te stellen gunningscriteria en de daarbij te hanteren beoordelingsmethodiek. Prijs weegt bij het selecteren van bureaus in deze niet mee, omdat UWV een vast maximum uurtarief meegeeft. Selectie zal plaatsvinden op basis van de juiste ervaring en (directe) beschikbaarheid.

De contractduur van de nadere overeenkomst met zoveel als mogelijk geschikte bureaus per 1.1.2019 is vastgesteld voor een periode van vier (4) maanden, met een mogelijke verlenging voor telkens één (1) maand.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 200 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zie aanbestedingsdocument

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

• Inschrijving in het BIG register

• Inschrijving bij KvK

• VOG

• Formulier UEA DAS Inhuur ANIOS

• Formulier Inschrijving DAS Inhuur ANIOS

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

Artsen in bezit van BIG-registratie

III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/03/2024
Local time: 16:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/03/2024
Local time: 16:00
Place:

Amsterdam

Information about authorised persons and opening procedure:

Geen personen toegelaten bij opening

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Zie aanbestedingsdocument

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Arrondissementsrechtbank
Parnassusweg 220
Amsterdam
1076 AV
Netherlands
Telephone: +31 205412111
E-mail: ap.adam@om.nl

Internet address: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/03/2019