Lieferungen - 134292-2023

06/03/2023    S46

România-București: Consumabile pentru dializă renală

2023/S 046-134292

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2023/S 025-073639)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice " N. C. Paulescu"
Număr naţional de înregistrare: 4204151
Adresă: Strada: Movilă Ion, nr. 5-7
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 020475
Țară: România
Persoană de contact: VASILICA CRISTESCU
E-mail: achizitii@paulescu.ro
Telefon: +40 212108499
Fax: +40 2119092
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.paulescu.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord cadru furnizare materiale consumabile hemodializa

Număr de referinţă: 6102
II.1.2)Cod CPV principal
33181520 Consumabile pentru dializă renală
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord cadru de furnizare materiale consumabile hemodializa, conform caiet de sarcini.

Cantitatile minime si maxime ale contractelor subsecvente si acordului cadru sunt stabilite in caietul de sarcini. Contractele subsecvente se vor incheia in baza acordului cadru de furnizare, in functie de fondurile bugetare alocate cu aceasta destinatie, cel mai mare contract subsecvent, estimand ca va fi lunar sau pe orice perioada acoperita de disponibilul bugetar.

Valoarea estimata maxima cel mai mare contract subsecvent (lei fara TVA) 221.954,00 lei. Valoare estimata minima acord-cadru (lei fara TVA) 3.818.352,00. Valoare estimata maxima acord-cadru (lei fara TVA) 10.653.792,00.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/03/2023
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2023/S 025-073639

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 02/03/2023
A se citi:
Data: 06/03/2023
Numărul secţiunii: IV.2.7
În loc de:
Data: 02/03/2023
A se citi:
Data: 06/03/2023
VII.2)Alte informații suplimentare: