Dienstleistungen - 134456-2023

06/03/2023    S46

Česko-Praha: Úklidové služby

2023/S 046-134456

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2023/S 025-072853)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Výstaviště Praha, a.s.
Národní identifikační číslo: 25649329
Poštovní adresa: Výstaviště 67
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 17000
Země: Česko
Kontaktní osoba: Pavla Reyttová
E-mail: info@navystavisti.cz
Tel.: +420 773790211
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.vystavistepraha.eu
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/VystavistePraha

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Svoz odpadu a zajištění úklidu v areálu Výstaviště Praha a Holešovické tržnice

II.1.2)Hlavní kód CPV
90910000 Úklidové služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem zakázky je zajištění poskytování služeb sběru, svozu, odstranění komunálního odpadu a zajištění úklidu v areálu Výstaviště Praha a areálu Holešovické tržnice a veškerých služeb, které se svozem odpadu a úklidem souvisí.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
01/03/2023
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2023/S 025-072853

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 02/03/2023
Místní čas: 14:00
Má být:
Datum: 03/04/2023
Místní čas: 14:00
Číslo oddílu: IV. 2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 02/03/2023
Místní čas: 14:10
Má být:
Datum: 03/04/2023
Místní čas: 14:10
VII.2)Další dodatečné informace: