Dienstleistungen - 134579-2019

22/03/2019    S58    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Werbekampagnen

2019/S 058-134579

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Predpriyatie za upravlenie na deynostite po opazvane na okolnata sreda
131045382
ul. „Triaditsa“ No. 4
Sofiya
1000
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Mihaela Gabrashkova
Telefon: +359 29406251
E-Mail: m.gabrashkova@pudoos.bg
Fax: +359 29804131
NUTS-Code: BG411

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pudoos.bg

Adresse des Beschafferprofils: http://pudoos.bg/?p=20224

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Осигуряване на информация и публичност при изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79341400
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Обособена позиция 1 „Изработване на комуникационна стратегия за проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.

Обособена позиция 2 „Изработване, печат и доставка на информационни брошури и рекламни папки“.

Обособена позиция 3 „Доставка на рекламни химикалки и флаш памети“.

Обособена позиция 4 „Организиране на начална и финална пресконференции по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.

Обособена позиция 5 „Организиране и провеждане на „информационен тур“ по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.

Обособена позиция 6 „Публикации в национални медии и интернет кампания“.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 111 954.00 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Изработване на комуникационна стратегия за проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79420000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG
NUTS-Code: BG412
Hauptort der Ausführung:

Република БЪЛГАРИЯ, град София

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Изработване на комуникационна стратегия за проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.

Стратегията трябва да отразява по релевантен и ясно структуриран начин всички етапи на комуникацията за целия период на проекта. В нея трябва да бъдат описани етапите, общите и комуникационни цели и да се спазят насоките за визуална идентичност. В документа следва да бъдат регламентирани в детайли, със съответното описание, срокове и ангажираност, всички документи, продукти и мероприятия, които ще бъдат реализирани по обществената поръчка. Същият ще посочи със съответните пояснения, целите, които си поставя, целевите групи, към които е насочен, комуникационните канали, комуникационните инструменти. Стратегията следва да бъде придружена от времеви график, на база на който се определят месечните комуникационни цели и дейности.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Техническа оценка на офертата (ТО) — това е оценка на професионалната компетентност на експертния състав на участника в съответствие с раздел V „Изисквания към експертите“ от техническата спецификация / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Изработване, печат и доставка на информационни брошури и рекламни папки“.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22150000
22852000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG
NUTS-Code: BG412
Hauptort der Ausführung:

Р БЪЛГАРИЯ, гр. София

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

А. Изработка, печат и доставка на информационни брошури. Всяка една брошура следва да съдържа вариант както на български език, така и на английски език.

Б. Изработване, печат и доставка на рекламни папки, които да бъдат използвани по време на информационните събития по договора.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Техническа оценка на офертата (ТО) — това е оценка на професионалната компетентност на експертния състав на участника в съответствие с раздел V „Изисквания към експертите“ от техническата спецификация / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на рекламни химикалки и флаш памети“.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30192121
30234600
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG
NUTS-Code: BG412
Hauptort der Ausführung:

Р БЪЛГАРИЯ, гр. София

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

А. Доставяне на рекламни химикалки, които да бъдат използвани по време на информационните събития по другите обособени позиции.

Б. Доставяне на рекламни флаш памети, които да бъдат използвани по време на информационните събития по другите обособени позиции.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Техническа оценка на офертата (ТО) — това е оценка на професионалната компетентност на експертния състав на участника в съответствие с раздел V „Изисквания към експертите“ от техническата спецификация / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Организиране на начална и финална пресконференции по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79952000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG
NUTS-Code: BG412
Hauptort der Ausführung:

Р БЪЛГАРИЯ, гр. София

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Изпълнителят трябва да организира 2 пресконференции — начална и крайна, които дадат възможност за запознаване на широката общественост и представителите на целевите групи с целите и предвидените дейности по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, който е финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Техническа оценка на офертата (ТО) — това е оценка на професионалната компетентност на експертния състав на участника в съответствие с раздел V „Изисквания към експертите“ от техническата спецификация / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Организиране и провеждане на „информационен тур“ по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79952000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG
Hauptort der Ausführung:

Р БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В рамките на 1 (една) година изпълнителят трябва да организира и проведе, съвместно с администрацията на възложителя, поредица от 12 (дванадесет) публични събития, наречени „информационен тур“ по проекта. Всеки един от информационните турове следва да бъде с максимална продължителност до 8 (осем) часа. Информационните турове следва да бъдат проведени на териториите, обслужвани от следните регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ):

1. РИОСВ — Варна: 1 инфор. тур;

2. РИОСВ — Русе: 1 инфор. тур;

3. РИОСВ — Велико Търново: 1 инфор. тур;

4. РИОСВ — Плевен: 1 инфор. тур;

5. РИОСВ — Монтана: 1 инфор. тур;

6. РИОСВ — София: 1 инфор. тур;

7. РИОСВ — Пазарджик: 1 инфор. тур;

8. РИОСВ — Бургас: 1 инфор. тур;

9. РИОСВ — Стара Загора: 1 инфор. тур;

10. РИОСВ — Пловдив: 1 инфор. тур;

11. РИОСВ — Смолян: 1 инфор. тур;

12. РИОСВ — Хасково: 1 инфор. тур.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Техническа оценка на офертата (ТО) — това е оценка на професионалната компетентност на експертния състав на участника в съответствие с раздел V „Изисквания към експертите“ от техническата спецификация / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Публикации в национални медии и интернет кампания“

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22120000
79341400
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG
Hauptort der Ausführung:

Р БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Поместването на публикации в национални и международни медии е важен компонент в изпълнението на дейността по информация и публичност. Несъмнено представянето на данни, съдържащи информация за проекта, финансовия принос, както и очакваните резултати и ползи за целевите групи, ще даде необходимото запознаване пред широката общественост.

Изпълнителят има за задача да договори с медиите, в които са извършени публикациите по тази обособена позиция, да представят копия от съответните публикации, както и записи от електронни медии (телевизии, радиа, интернет издания).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Техническа оценка на офертата (ТО) — това е оценка на професионалната компетентност на експертния състав на участника в съответствие с раздел V „Изисквания към експертите“ от техническата спецификация / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 131-298881
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 12558
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

„Изработване на комуникационна стратегия за проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/02/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 8
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 8
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
„Апра“ ООД
831727361
ул. „Г.С. Раковски“ 111, ет. 1 (мецанин)
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29814190
E-Mail: office@apraagency.com
Fax: +359 29831844
NUTS-Code: BG411
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 20 000.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 9 980.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 12566
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

„Изработване, печат и доставка на информационни брошури и рекламни папки“.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/03/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
„Издателска къща Св. Георги Победоносец“ ЕООД
203419824
ул. „Топли дол“ № 4, вх. А, ет. 3
София
1680
Bulgarien
Telefon: +359 889616135
E-Mail: ik.svetigeorgi@abv.bg
Fax: +359 889616135
NUTS-Code: BG411
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 000.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 230.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 12559
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на рекламни химикалки и флаш памети“

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/02/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД
201557566
ул. „Маслиново клонче“ № 2
София
1360
Bulgarien
Telefon: +359 884753358
E-Mail: m.misheva@dmibg.com
Fax: +359 24277713
NUTS-Code: BG411
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 11 800.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 9 500.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 12560
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

„Организиране на начална и финална пресконференции по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/02/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
„Ламбаджиев Стандарт“ ООД
130862812
ул. „Райко Алексиев“, бл. 95, вх. В
София
1113
Bulgarien
Telefon: +359 24484100
E-Mail: lambadjiev.standard@gmail.com
Fax: +359 24484101
NUTS-Code: BG411
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 000.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 480.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 12561
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

„Организиране и провеждане на „информационен тур“ по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/02/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
„Агенция Стратегма“ ООД
121026679
ул. „Дунав“ № 82, ет. 5, ап. 25
София
1202
Bulgarien
Telefon: +359 29814738
E-Mail: agency@strategma.bg
Fax: +359 24236376
NUTS-Code: BG411
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 36 000.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 24 900.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 12562
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

„Публикации в национални медии и интернет кампания“

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/02/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
„Апра“ ООД
831727361
ул. „Г.С. Раковски“ 111, ет. 1 (мецанин)
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29814190
E-Mail: office@apraagency.com
Fax: +359 29831844
NUTS-Code: BG411
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 79 575.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 61 864.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29356222
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/03/2019