Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 134644-2014

TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
NDNumer publikacji ogłoszenia134644-2014
PDData publikacji19/04/2014
OJNumer wydania Dz.U. S78
TWMiejscowość nabywcyWARSZAWA
AUNazwa urzędowa nabywcyPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy8 - Inne
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany17/04/2014
DTTermin składania ofert20/05/2014
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury2 - Procedura ograniczona
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45221122 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów kolejowych
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45232300 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45500000 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL21
IAAdres internetowy (URL)www.plk-sa.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE