Zobrazování adres URL v oznámeních s elektronickými formuláři ovlivňuje technická chyba. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Mezitím doporučujeme smazat čárku (nebo jakýkoli jiný zvláštní znak), který se objeví na konci URL. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Služby - 134702-2020

Submission deadline has been amended by:  162997-2020
20/03/2020    S57

Lucembursko-Lucemburk: Studie na podporu hodnocení strategického rámce EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020

2020/S 057-134702

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, EMPL — Employment, Social Affairs and Inclusion, EMPL.B.3 — Health and Safety
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU00 Luxembourg
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: Authorising Officer by Sub-Delegation
E-mail: empl-vt-2020-015@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6194
Adresa profilu zadavatele: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6194
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6194
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Studie na podporu hodnocení strategického rámce EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020

Spisové číslo: EMPL/LUX/2020/OP/0004
II.1.2)Hlavní kód CPV
79411000 Všeobecné podnikové poradenství
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Tato výzva k podání nabídky se týká externí a nezávislé studie na podporu hodnocení strategického rámce EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020.

Studie musí splňovat požadavky týkající se hodnocení stanovené pokyny a souborem nástrojů pro zlepšování právní úpravy v oblastech stanovených oddílem obsahujícím informace.

Studie se bude zabývat opatřeními přijatými na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU, včetně Spojeného království, různými subjekty v návaznosti na strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020 a vyhodnotí dopad tohoto strategického rámce EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020. Studie posoudí, do jaké míry bylo dosaženo obecných a konkrétních cílů, tj. jaký byl dopad stanovených klíčových strategických cílů a řady opatření na podporu zdraví a bezpečnosti pracovníků.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79411000 Všeobecné podnikové poradenství
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Studie na podporu hodnocení strategického rámce EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 8
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Program EaSI na roky 2014–2020.

II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 24/04/2020
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 27/04/2020
Místní čas: 10:00
Místo:

Joseph II 27 (J-27), Rue Joseph II, 27, 1000 Brussels, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Uchazeči, kteří se chtějí účastnit otevírání nabídek, o tom musí informovat veřejného zadavatele prostřednictvím této adresy elektronické pošty: EMPL-VT-2020-015@ec.europa.eu a uvést jméno osoby, která se bude účastnit otevírání nabídek, a to alespoň 48 hodin předem.

Otevírání nabídek se může zúčastnit 1 zplnomocněný zástupce každého uchazeče řádně pověřený dopisem.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/03/2020