Dienstleistungen - 134706-2019

22/03/2019    S58    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Aktenführung

2019/S 058-134706

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_13555342
Tomori Utca 34.
Budapest
1138
Ungarn
Kontaktstelle(n): Dr. Horváth Péter Attila
Telefon: +36 209711649
E-Mail: peter.horvath@legalpartners.hu
Fax: +36 13463730
NUTS-Code: HU110

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.mkkzrt.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: követeléskezelés

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Megbízási keretszerződés iratkezelés

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001170032018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79996100
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Megbízási keretszerződés iratkezelési feladatok végzésére

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 117 120 000.00 HUF
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79996100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110
Hauptort der Ausführung:

Ajánlatkérő székhelye (1138 Budapest, Tomori utca 34.) és telephelye (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Műszaki tartalom és mennyiség

a)Bejövő iratok kézi bontása, küldő és irattípus szerinti szortírozása, iratazonosító vonalkóddal (etikett címke) ellátása, a Megbízó iratkezelő szoftverével történő szkennelése (az elmúlt 4 év átlagos napi mennyisége alapján várhatóan 3000-4000 db/nap)

b)Bejövő, iktatott iratok iratazonosító kód szerinti sorba rendezése (az elmúlt 4 év átlagos napi mennyisége alapján várhatóan 2000-2500 db/nap)

c)Egyéb iratkezelési feladatok (pl.: iratok fénymásolása, kikeresése)

A megbízó által elvárt személyenkénti teljesítési minimum mennyiség:

— az a) pontban részletezett tevékenység tekintetében 600 db/nap/fő

— a b) pontban részletezett tekintetében 1200 db/nap/fő

Abban az esetben, amennyiben a feladat ellátására valamely személy által nem egész nap kerül sor, az elvárt minimum mennyiséget időarányosan kell számolni és érteni.

A nyertes ajánlattevő a jelen Keretszerződés szerinti feladatok ellátását akár 30 fős egyidejű létszámmal köteles garantálni.

Egynapi szolgáltatásnak az Ajánlatkérő, mint megrendelő napi nyolcórás munkarendjéhez igazodóan napi nyolc óra időtartamú szolgáltatásnyújtás felel meg, ez képezi az elszámolás (napidíj/fő) alapját.

Rendkívüli, az Ajánlatkérő munkarendjén kívül teljesítendő feladatok esetén a rendkívüli díj összege: az alapdíj összege másfélszeresének időarányosan számított, szükség szerint órákra vetített része. (rendkívüli beosztásban végzett szolgáltatás ellenértéke)

Értékelési szempontok:

1. Ár: HUF/fő/nap (nettó) - súlyszám: 90

2. A feladat ellátásához szükséges létszám rendelkezésre bocsátása az egyedi megrendelés kézhezvételétől: nap (min. 15, max. 30) - súlyszám: 10

Az ajánlatok értékelése a megadott szempontok szerint történik. Az egyes résszempontok tekintetében adható pontszámok 1-100 pont közötti skálán jelennek meg, a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása az 1. és 2. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás módszerével történik.

Az adott rész-szempontra adható maximális pontszám egységesen 100 pont. Az adott pontszámot szorozzuk a súlyarány szerinti szorzóval és az így kapott értékelési pontszám adja a tényleges értékelési eredményt. Ennek megfelelően az elérhető maximális pontszám 10 000 (100 %).

A végső pontszám csak egész szám lehet, ezért a kapott eredményt ennek megfelelően egész számra kell kerekíteni, az általánosan elfogadott kerekítési szabályt alkalmazva.

A fordított arányosítás képlete (a legalacsonyabb érték kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat pedig ezzel az ajánlati árral fordított arányban kerül pontozásra):

Pontszám= 100*(legkedvezőbb ajánlati érték / aktuális ajánlattevő ajánlati értéke)

A 2. rész-szempont tekintetében amennyiben a megajánlás a felhívásban megadott érték-intervallumon kívül esik, tehát ha 15-nél kevesebb, vagy 30-nál több, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: A feladat ellátásához szükséges létszám rendelkezésre bocsátása az egyedi megrendelés kézhezvételétől (nap, min. 15, max 30) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Értékelési szempontok:

1. Ár: HUF/fő/nap (nettó) - súlyszám: 90

2. A feladat ellátásához szükséges létszám rendelkezésre bocsátása az egyedi megrendelés kézhezvételétől: nap (min. 15, max. 30) - súlyszám: 10

Részletezés a II.2.4. pont alatt.

A szolgáltatás tárgya nem osztható, az egyes részfeladatok nem választhatók el egymástól, ezért a részekre történő ajánlattétel kizárva (II.1.6. pont)

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 004-005165
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Megbízási keretszerződés (iratkezelés)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/03/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Future FM Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_88785930
Fogarasi Út 5.
Budapest
1148
Ungarn
Telefon: +36 14684180
E-Mail: ertekesites@future-fm.hu
Fax: +36 14684088
NUTS-Code: HU110
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Future Service Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_55707686
Fogarasi Út 5.
Budapest
1148
Ungarn
Telefon: +36 14684080
E-Mail: ertekesites@future-fm.hu
Fax: +36 14684088
NUTS-Code: HU
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 117 120 000.00 HUF
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 117 120 000.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ajánlatkérő a 44/2015 (XI.2.) MvM rendelet 18. § alapján közli az alábbi információkat:

b) a nyertes közös ajánlattevők adószáma: 11942548-2-42, 13400792-2-42

c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma, részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban:

— az eljárásban kettő ajánlat érkezett.

1. ajánlattevő neve: Future FM Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Future Service Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,

Címe: 1148 Budapest, Fogarasi út 5., 1148 Budapest, Fogarasi út 5.

Adószáma: 11942548-2-42, 13400792-2-42

2. ajánlattevő neve: PFM Zrt.

Címe: 1132 Budapest Váci út 30.

Adószáma: 12396270-2-41

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

2015. évi CXLIII. törvény VI. rész XXI. fejezet

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/03/2019