Werken - 13475-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Werken op bouwterrein

2019/S 008-013475

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
CANSSM
77 avenue de Ségur
Paris Cedex 15
75714
Frankrijk
Telefoon: +33 145663693
E-mail: service.marches@filieris.fr
Fax: +33 145663595
NUTS-code: FR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.filieris.fr

Adres van het kopersprofiel: https://canssm.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.do

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Organisme privé de sécurité sociale
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Organisme privé de sécurité sociale

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux de rénovation de la polyclinique Sainte-Barbe de Carmaux

Referentienummer: MA 18 SU 0021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45113000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Travaux de rénovation de la polyclinique Sainte-Barbe de Carmaux.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Voirie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233140
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27
Voornaamste plaats van uitvoering:

PSB, 2 avenue de Neckarsulm, 81400 Carmaux.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voirie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Démolition, gros œuvre

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111000
45223220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27
Voornaamste plaats van uitvoering:

PSB, 2 avenue de Neckarsulm, 81400 Carmaux.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Démolition, gros œuvre

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Variante au lot 2: passerelle.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Couverture étanchéité

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27
Voornaamste plaats van uitvoering:

PSB, 2 avenue de Neckarsulm, 81400 Carmaux.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Couverture étanchéité.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Façades

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45443000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27
Voornaamste plaats van uitvoering:

PSB, 2 avenue de Neckarsulm, 81400 Carmaux.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Façades.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiserie exterieure aluminium

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27
Voornaamste plaats van uitvoering:

PSB, 2 avenue de Neckarsulm, 81400 Carmaux.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Menuiserie extérieure aluminium.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Serrurerie

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44316500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27
Voornaamste plaats van uitvoering:

PSB, 2 avenue de Neckarsulm, 81400 Carmaux.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Serrurerie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Variante au lot 6: passerelle.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cloisons sèches

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421141
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27
Voornaamste plaats van uitvoering:

PSB, 2 avenue de Neckarsulm, 81400 Carmaux.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cloisons sèches.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiserie intérieure

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27
Voornaamste plaats van uitvoering:

PSB, 2 avenue de Neckarsulm, 81400 Carmaux.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Menuiserie intérieure.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Variante au lot 8: passerelle.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carrelage faïence

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45431000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27
Voornaamste plaats van uitvoering:

PSB, 2 avenue de Neckarsulm, 81400 Carmaux.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Carrelage faïence.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Faux plafonds

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421146
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27
Voornaamste plaats van uitvoering:

PSB, 2 avenue de Neckarsulm, 81400 Carmaux.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Faux plafonds.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Variante au lot 10: plafond bureau RDC.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Peintures

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45442100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27
Voornaamste plaats van uitvoering:

PSB, 2 avenue de Neckarsulm, 81400 Carmaux.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Peintures.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Variante au lot 11: peinture bureau RDC.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sols souples

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45432111
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27
Voornaamste plaats van uitvoering:

PSB, 2 avenue de Neckarsulm, 81400 Carmaux.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sols souples.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Électricités

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27
Voornaamste plaats van uitvoering:

PSB, 2 avenue de Neckarsulm, 81400 Carmaux.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Électricités.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Variante au lot 13: rénovation électricité bureaux RDC.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CVC sanitaires

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45330000
45331000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27
Voornaamste plaats van uitvoering:

PSB, 2 avenue de Neckarsulm, 81400 Carmaux.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CVC sanitaires.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Variante 1 au lot 14: rénovation chauffage bureaux RDC. Variante 2 au lot 14: dépose du polyconduit chaufferie.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fluides médicaux

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27
Voornaamste plaats van uitvoering:

Psb, 2 avenue de Neckarsulm, 81400 Carmaux.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fluides médicaux.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ascenseurs

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45313000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27
Voornaamste plaats van uitvoering:

PSB, 2 avenue de Neckarsulm, 81400 Carmaux.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ascenseurs.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Échafaudages communs

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44212310
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27
Voornaamste plaats van uitvoering:

PSB, 2 avenue de Neckarsulm, 81400 Carmaux.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Échafaudages communs.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 114-258653
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: MA 18 SU 0021
Perceel nr.: 1
Benaming:

Travaux de rénovation de la polyclinique Sainte-Barbe de Carmaux — lots 1 à 17

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Les lots 1 à 17 de la consultation sont déclarés sans suite du fait d'un dépassement du coût des travaux par rapport au budget disponible.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de grande instance de Paris
29-45 avenue de la Porte de Clichy
Paris
75017
Frankrijk
Telefoon: +33 144325550
Fax: +33 144325849

Internetadres: http://www.ca-paris.justice.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Les recours susceptibles d'être introduits sont le référé précontractuel et le référé contractuel, en application des articles 1441-1 et suivants du code de procédure civile. Le référé précontractuel s'exerce avant la signature du marché et le référé contractuel après sa signature.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal de grande instance
29-45 avenue de la Porte de Clichy
Paris
75017
Frankrijk
Telefoon: +33 144325550
Fax: +33 144325849

Internetadres: http://www.ca-paris.justice.fr/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019