Palvelut - 134862-2018

28/03/2018    S61    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Kuopio: Rakennusten vuokraus- tai myyntipalvelut

2018/S 061-134862

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Savon Koulutuskuntayhtymä
1852679-9
Sammakkolammentie 2
Kuopio
70200
Suomi
Yhteyshenkilö: Milla Lompola
Puhelin: +358 447853047
Sähköpostiosoite: milla.lompola@sakky.fi
NUTS-koodi: FI1D2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.sakky.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hankintasampo.fi/sampo/rftender/view/2714/327cf924f692aa062b87a2820135e128
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hankintasampo.fi/sampo/rftender/view/2714/327cf924f692aa062b87a2820135e128
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Vuokratilat, Sakky Savilahden kampus

Viitenumero: 187/02.08.00/2017
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
70310000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Savon koulutuskuntayhtymä pyytää tarjoustanne Savilahteen sijoittuvista vuokratiloista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Savon koulutuskuntayhtymä (jäljempänä myös ”Sakky”) rakennuttaa Savilahteen Kuopion kaupungin vuokratontille uuden ammatillisen oppilaitoksen. Sakky hakee tulevan uuden kampuksen välittömästä läheisyydestä vuokratiloja, jotka voivat olla joko olemassa olevassa rakennuksessa, johon tehdään tarvittavat muutokset tai uudisrakennuksessa.

Vuokratilojen ja Sakkyn tilojen välille tulee olla mahdollisuus toteuttaa sisäyhteys tai mahdollisimman hyvä yhteys Sakkyn omiin tiloihin. Vuokratiloihin sijoitetaan avointa perusoppimistilaa ja monimuotoista toimistotilaa.

Savilahden asemakaavatyö on käynnissä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 9 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
70310000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D2
Pääasiallinen suorituspaikka:

Savilahti Kuopio.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Savon koulutuskuntayhtymä pyytää tarjoustanne Savilahteen sijoittuvista vuokratiloista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Savon koulutuskuntayhtymä (jäljempänä myös ”Sakky”) rakennuttaa Savilahteen Kuopion kaupungin vuokratontille uuden ammatillisen oppilaitoksen. Sakky hakee tulevan uuden kampuksen välittömästä läheisyydestä vuokratiloja, jotka voivat olla joko olemassa olevassa rakennuksessa, johon tehdään tarvittavat muutokset tai uudisrakennuksessa.

Vuokratilojen ja Sakkyn tilojen välille tulee olla mahdollisuus toteuttaa sisäyhteys tai mahdollisimman hyvä yhteys Sakkyn omiin tiloihin. Vuokratiloihin sijoitetaan avointa perusoppimistilaa ja monimuotoista toimistotilaa.

Savilahden asemakaavatyö on käynnissä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 9 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/06/2021
päättymispäivä: 31/05/2044
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan yhteiskuntavelvoitteiden tulee olla hoidettu:

1. Yrityksen tulee olla merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

2. Yrityksen tulee olla merkitty kaupparekisteriin

3. Yrityksellä ei saa olla verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa tai on esitettävä viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä.

4. Yrityksen työntekijöille tulee olla eläkevakuutukset ja eläkevakuutusmaksujen tulee olla suoritettuina.

5. Yrityksellä tulee olla työehdot.

6. Yrityksellä tulee olla järjestetty työterveyshuolto.

Yrityksellä tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 27/04/2018
Paikallinen aika: 14:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 27/06/2018
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 27/04/2018
Paikallinen aika: 16:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole avoin.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26/03/2018