Építési beruházás - 134872-2014

Normál nézet megjelenítése

19/04/2014    S78

Magyarország-Budapest: Stadion építése

2014/S 078-134872

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Telefon: +36 12374400
Fax: +36 12374100

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.mnv.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: vagyonkezelő szerv
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: vagyonkezelés
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
A meglévő FTC Stadion bontásához és az új FERENCVÁROSI LABDARÚGÓ Stadion generál-kivitelezéséhez kapcsolódó kiegészítő munkálatok
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Kivitelezés
A teljesítés helye: Budapest, IX. 38293/78 hrsz.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A meglévő FTC Stadion bontásához és az új FERENCVÁROSI LABDARÚGÓ Stadion generál-kivitelezéséhez kapcsolódó kiegészítő munkálatok elvégzése a műszaki leírásban, a költségvetési kiírásban és a tervekben foglaltaknak megfelelően.
A 40 éve fennálló ferencvárosi Albert stadion műszaki állapota és elavult műszaki berendezései, alacsony befogadóképessége, nemzetközi mérkőzések megrendezésére való alkalmatlansága szükségessé tette a stadion újjáépítését, melyről a Kormány az új labdarúgó stadion létesítése a Ferencvárosban elnevezésű állami beruházás egyes kérdéseiről szóló 1259/2012. (VII. 26.) ill. a Magyar Kormány 1700/2013. (X. 4.) Korm. határozataival döntött.
A 2014 februárjában elért készültségi szinten még időbeli késedelem nélkül megtervezhetőek és kivitelezhetőek olyan módosítások, amelyek egyrészt a stadion sportfunkcióját szolgáló eszközök minőségi színvonalának emelésével, másrészt a stadion szolgáltató-, kereskedelmileg hasznosítható egységei műszaki tartalmának bővítésével fokozzák a közönség látogatási, fogyasztási kedvét.
1. Gólbíró rendszer FIFA/UEFA módosított követelményeknek megfelelő tervezése és kivitelezése, ennek keretében összesen 14 darab, megfelelő pozícióba szerelt és szögbe állított kamera szállítása és telepítése. Goal line technológia megvalósítása a szükséges erősáramú munkálatokkal együtt
2. Belső TV rendszer kialakítása a stadion Business és VIP területein, ennek keretében 3 kamera, képkeverő, lassító-felvevő, egyéb videotechnikai és hangtechnikai eszközök telepítése, valamint kábelezés és nyomvonalépítés
3. Készpénz kímélő rendszer kiépítése és FRADI kártya használat lehetősége megvalósítása, ennek keretében 50 PoS terminál telepítése, eszközvezérlő szerver és munkaállomások telepítése, valamint kapcsolódó szolgáltatások elvégzése
4. Fotovoltaikus lámpa rendszer kialakítása, ennek keretében fényvetők és hozzá tatozó fényforrások, valamint a tartószerkezet és mozgatás megvalósítása
5. Múzeum, stadiontúra megvalósítása, ennek keretében korszerű digitális és hagyományos kiállítás létesítése (hang és képanyagok, egyéb médiaprodukciók), ezek elhelyezéséhez szükséges belsőépítészeti kialakítások elvégzése, gépészeti és villamos munkák, IT és tűzjelző, valamint vagyonvédelmi rendszer kiépítése, bútorozási feladatok,
6. CISCO rendszer applikációk telepítése (Stadionnal, Múzeummal, Jegykezeléssel és a Klubbal kapcsolatos applikációk telepítése)
7. Albert szobor elkészítése
8. Lift előtér szerkezetének módosítása, szeparált lift előtér kialakítása
9. GSM rendszer stadionon belüli tervezése és kiépítése
10. Kiegészítő konyhatechnológia-látványkonyha műszaki kiállásainak (gépészet, szellőzés) elkészítése
11. Hangerősségmérő eszköz telepítése a B középben, ennek keretében az eszközök telepítése, a tartószerkezet kialakítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
12. Rámpa- és vápafűtés megvalósítása
13. Hazai öltözőben a játékelemző rendszer közvetlen csatlakozásaihoz tartozó kiegészítő dugaljak kiépítése (védőcsövezés, kábelezés szerelési munkák)
14. Interaktív infótábla telepítése a stadion kerítésén kívül, ennek keretében eszközök tervezése és gyártása, a szükséges kábelezési, szerelési feladatokkal és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt
15. Klubcímer, reklám világítás kiépítése, ennek keretében földmunkák és kábelezés elvégzése, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
16. Hangosítás megvalósítása a stadion multifunkcionális részén, ennek keretében eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
17. Kaputelefon rendszer kiépítése, ennek keretében gyengeáramú szerelési munkák elvégzése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45212224 Stadion építése

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 906 979 600 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli/hirdetmény nélküli tárgyalásos
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés indokolása:
2004/18/EK irányelv

1) Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, a HL-ben való közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2004/18/EK irányelv 31. cikke alapján történő indokolása

A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően.
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Szerződés
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
7.4.2014
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 906 979 600 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
Az eljárásban egy ajánlat került benyújtásra.
Az eljárás megindításának időpontja 2014. március 12.
Ajánlattevő nem tartozik a Kktv. hatálya alá.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § szerint
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
17.4.2014