Dienstleistungen - 134916-2019

22/03/2019    S58    - - Dienstleistungen - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Betriebsprüfung

2019/S 058-134916

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
AK15794
Diós árok 3.
Budapest
1125
Ungarn
Kontaktstelle(n): dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-Mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-Code: HU11

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.aeek.hu/

Adresse des Beschafferprofils: https://www.aeek.hu/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Könyvvizsgálati feladatok ellátása az Állami Egészségügyi Ellátó Központ kiemelt projektjei keretében 13 részben

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79212000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Könyvvizsgálati feladatok ellátása az EFOP-2.2.0-16-2016-00008 és az EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projektekben

Los-Nr.: 7. és 8.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79212000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU11
NUTS-Code: HU231
NUTS-Code: HU321
NUTS-Code: HU333
Hauptort der Ausführung:

7. rész:

— Ajánlatkérő budapesti telephelye,

— Debrecen,

— Pécs,

— Szeged,

— Nyertes Ajánlattevő székhelye/telephelye.

8. rész:

— Ajánlatkérő budapesti telephelye,

— Nyertes Ajánlattevő szék-/tp.helye

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

7. rész: Könyvvizsgálati feladatok ellátása az EFOP-2.2.0-16-2016-00008 azonosítószámú, Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése c. projektre vonatkozóan

8. rész: Könyvvizsgálati feladatok ellátása az EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú, Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése c. projektre vonatkozóan

1. A Projekt megvalósulási folyamatának ellenőrzése az alábbiak szerint

— a Projekt pénzügyi elszámolásaihoz az ÁEEK és konzorciumi partnerek dokumentált költségeinek, a források felhasználásának a támogatási szerződésben és 272/2014 Korm. rendeletben meghatározott feltételeinek ellenőrzése,

— a kötelezettségvállalások (árajánlatok, megrendelések, szerződések stb.) ellenőrzése,

— a belső szabályozási környezetnek, illetve a Támogató vonatkozó szabályzatainak, eljárásrendjeinek való megfelelőség ellenőrzése,

— a gazdasági események elkülönített könyvelése megvalósulásának ellenőrzése.

2. A Projekt elszámolásainak pénzügyi-számviteli ellenőrzése kiterjed az alábbiakra

— a projekttel kapcsolatban felmerült teljesítések, kifizetések, számfejtések dokumentumainak ellenőrzése,

— az analitikus nyilvántartások kezelésének ellenőrzése,

— az elkülönített könyvelés és a támogató által elfogadott illetve jóváírt támogatói átutalással rendelkező elszámolásokkal történő egyezőség ellenőrzése (főkönyvi utókalkuláció),

— a beruházásokkal kapcsolatos tárgyi eszköz-nyilvántartás (üzembe helyezés, aktiválás, értékcsökkenés, leltár) ellenőrzése,

— a hazai és az Európai Uniós pénzügyi-számviteli vonatkozású jogszabályi előírások érvényesítése.

3. Egyéb feladatok

— Konzultációs rendelkezésre állás a szerződés időtartama alatt, a könyvvizsgálat kompetenciájába tartozó problémák telefonon történő megbeszélése, illetve e-mail, levél útján történő tisztázása az Ajánlatkérő erre irányuló megkeresésétől számított 5 munkanapon belül,

— Az adott időszak könyvvizsgálatáról készített és egyben mindkét fél általi aláírásával elfogadott „Beszámoló az elvégzett könyvvizsgálatról” c. dokumentum átadása a projekt azonosítószámával megjelölve, valamint a független könyvvizsgáló jelentés, amely tartalmazza az összes konzorciumi partnerre vonatkozó vizsgálat eredményét, amennyiben releváns, észrevételeit,

— A projekt befejezésekor projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, a záró audit jelentés elkészítése,

— A Megbízott vállalja, hogy a záró kifizetési kérelmek Támogató általi hiánypótlása, korrekciói alapján megfogalmazott módosítási igények átvezetését követően a záró könyvvizsgálati jelentést térítésmentesen felülvizsgálja és módosítja.

A megbízottra vonatkozó általános feltételek.

— Megbízott köteles az ellenőrzést a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a Magyar Könyvvizsgálati Standardok, kiemelten a 4400. számú standard alapján végezni,

— Megbízott köteles együttműködni Ajánlatkérővel, és a Konzorciumi partnerekkel, a Közreműködő Szervezettel és az Irányító Hatósággal,

— Megbízottat a megismert adatokkal kapcsolatos titoktartás kötelezi, a könyvvizsgálat eredményéről harmadik személy részére csak Ajánlatkérő írásos engedélyével adhat írásos vagy szóbeli tájékoztatást,

— Megbízott köteles a feladatot legjobb tudása szerint végezni, Ajánlatkérőt folyamatosan tájékoztatni azokról a hiányosságokról, amelyek a könyvvizsgálói jelentés elkészítéséig kijavíthatók, módosíthatók,

— Megbízott köteles a Projekt záró beszámolóját, illetőleg az összes elkészített könyvvizsgálói jelentést a projekt fenntartási időszakának végéig megőrizni,

— Megbízott köteles ellenőrzés közben is visszaszolgáltatni Ajánlatkérő számára azon dokumentumokat, amelyek a további ügymenet érdekében szükségesek,

— Amennyiben Megbízottnak a könyvvizsgálói jelentés elkészítése, illetve a beszámoló záradékolása után olyan információk jutnak birtokába, amelyek ellentétesek a jelentéssel, köteles utóvizsgálatot kezdeményezni és az eredménytől függően új könyvvizsgálói záradékot készíteni, a régit visszavonni.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 01/06/2018
Ende: 28/08/2021
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

EFOP-2.2.0-16-2016-00008, EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 236-539788

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 7. és 8.
Los-Nr.: 7. és 8.
Bezeichnung des Auftrags:

Könyvvizsgálati feladatok ellátása az EFOP-2.2.0-16-2016-00008 és az EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projektekben

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
23/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
CONSULTATIO Kft.
Zugligeti út 6.
Budapest
1126
Ungarn
NUTS-Code: HU11
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 5 300 000.00 HUF

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

A szerződés módosításának időpontja:

7. rész: 27.2.2019.

8. rész: 27.2.2019.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/03/2019

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
79212000
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79212000
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU11
NUTS-Code: HU231
NUTS-Code: HU321
NUTS-Code: HU333
Hauptort der Ausführung:

7. rész:

— Ajánlatkérő budapesti telephelye,

— Debrecen,

— Pécs,

— Szeged,

— Nyertes Ajánlattevő székhelye/telephelye.

8. rész:

— Ajánlatkérő budapesti telephelye,

— Nyertes Ajánlattevő szék-/tp.helye

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

7. rész: Könyvvizsgálati feladatok ellátása az EFOP-2.2.0-16-2016-00008 azonosítószámú, Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése c. projektre vonatkozóan

8. rész: Könyvvizsgálati feladatok ellátása az EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú, Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése c. projektre vonatkozóan

1. A Projekt megvalósulási folyamatának ellenőrzése az alábbiak szerint

— a Projekt pénzügyi elszámolásaihoz az ÁEEK és konzorciumi partnerek dokumentált költségeinek, a források felhasználásának a támogatási szerződésben és 272/2014 Korm. rendeletben meghatározott feltételeinek ellenőrzése,

— a kötelezettségvállalások (árajánlatok, megrendelések, szerződések stb.) ellenőrzése,

— a belső szabályozási környezetnek, illetve a Támogató vonatkozó szabályzatainak, eljárásrendjeinek való megfelelőség ellenőrzése,

— a gazdasági események elkülönített könyvelése megvalósulásának ellenőrzése.

2. A Projekt elszámolásainak pénzügyi-számviteli ellenőrzése kiterjed az alábbiakra

— a projekttel kapcsolatban felmerült teljesítések, kifizetések, számfejtések dokumentumainak ellenőrzése,

— az analitikus nyilvántartások kezelésének ellenőrzése,

— az elkülönített könyvelés és a támogató által elfogadott illetve jóváírt támogatói átutalással rendelkező elszámolásokkal történő egyezőség ellenőrzése (főkönyvi utókalkuláció),

— a beruházásokkal kapcsolatos tárgyi eszköz-nyilvántartás (üzembe helyezés, aktiválás, értékcsökkenés, leltár) ellenőrzése,

— a hazai és az Európai Uniós pénzügyi-számviteli vonatkozású jogszabályi előírások érvényesítése.

3. Egyéb feladatok

— Konzultációs rendelkezésre állás a szerződés időtartama alatt, a könyvvizsgálat kompetenciájába tartozó problémák telefonon történő megbeszélése, illetve e-mail, levél útján történő tisztázása az Ajánlatkérő erre irányuló megkeresésétől számított 5 munkanapon belül,

— Az adott időszak könyvvizsgálatáról készített és egyben mindkét fél általi aláírásával elfogadott „Beszámoló az elvégzett könyvvizsgálatról” c. dokumentum átadása a projekt azonosítószámával megjelölve, valamint a független könyvvizsgáló jelentés, amely tartalmazza az összes konzorciumi partnerre vonatkozó vizsgálat eredményét, amennyiben releváns, észrevételeit,

— A projekt befejezésekor projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, a záró audit jelentés elkészítése,

— A Megbízott vállalja, hogy a záró kifizetési kérelmek Támogató általi hiánypótlása, korrekciói alapján megfogalmazott módosítási igények átvezetését követően a záró könyvvizsgálati jelentést térítésmentesen felülvizsgálja és módosítja.

A megbízottra vonatkozó általános feltételek.

— Megbízott köteles az ellenőrzést a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a Magyar Könyvvizsgálati Standardok, kiemelten a 4400. számú standard alapján végezni,

— Megbízott köteles együttműködni Ajánlatkérővel, és a Konzorciumi partnerekkel, a Közreműködő Szervezettel és az Irányító Hatósággal,

— Megbízottat a megismert adatokkal kapcsolatos titoktartás kötelezi, a könyvvizsgálat eredményéről harmadik személy részére csak Ajánlatkérő írásos engedélyével adhat írásos vagy szóbeli tájékoztatást,

— Megbízott köteles a feladatot legjobb tudása szerint végezni, Ajánlatkérőt folyamatosan tájékoztatni azokról a hiányosságokról, amelyek a könyvvizsgálói jelentés elkészítéséig kijavíthatók, módosíthatók,

— Megbízott köteles a Projekt záró beszámolóját, illetőleg az összes elkészített könyvvizsgálói jelentést a projekt fenntartási időszakának végéig megőrizni,

— Megbízott köteles ellenőrzés közben is visszaszolgáltatni Ajánlatkérő számára azon dokumentumokat, amelyek a további ügymenet érdekében szükségesek,

— Amennyiben Megbízottnak a könyvvizsgálói jelentés elkészítése, illetve a beszámoló záradékolása után olyan információk jutnak birtokába, amelyek ellentétesek a jelentéssel, köteles utóvizsgálatot kezdeményezni és az eredménytől függően új könyvvizsgálói záradékot készíteni, a régit visszavonni.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 23/11/2018
Ende: 28/08/2021
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 5 300 000.00 HUF
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
CONSULTATIO Kft.
Zugligeti út 6.
Budapest
1126
Ungarn
NUTS-Code: HU11
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

A 7. és a 8. rész tekintetében azonos:

A közbeszerzési eljárás dokumentumai a monitoring és információs rendszeren keresztül 11.10.2017-én kerültek benyújtásra az irányító hatóság részére, az ellenőrző szerveknek a közbeszerzési dokumentáció vizsgálata keretében felmerült hiánypótlási kéréseinek eleget téve az ajánlati felhívás 2018/S 029-063283 számon 10.2.2018-én jelent meg. A közbeszerzési dokumentumok minőségellenőrzésre történő megküldésétől az ajánlatkérő által az ajánlattevők kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmének, az ajánlattevők által az ajánlatkérő hiánypótlási felhívásainak, tájékoztatás vagy árindoklás iránti kérelmének eleget téve az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldéséig (24.10.2018) ténylegesen 378 nap időtartamot vett igénybe.

A Megbízási Szerződés részét és 1. sz. mellékletét képező Műszaki leírás nem kizárólag a fent jelzett Projektre, hanem átfogóan, a közbeszerzési eljárás összes részével érintett minden projektre vonatkozólag egységes dokumentum, külön specifikálva valamely projektre vonatkozó külön rendelkezéseket, ha vannak. A Műszaki leírás IV.1. pontja rögzíti az egyes részteljesítésekre irányadó szabályokat, míg a IV.2. pontja - egyebek mellett - meghatározza azok teljesítésének határidejét és előírja, hogy a könyvvizsgálat lefolytatására Megbízottnak az első részteljesítés esetében az időszak záró időpontjától számított 1 naptári hónap - vagy amennyiben a szerződéskötés dátuma az első időszak záró időpontját követő időpont, úgy a szerződés hatálybalépésétől számított 1 naptári hónap -, a további részteljesítések esetében adott időszak záró időpontjától számított 2 naptári hét áll rendelkezésére, illetve a végteljesítés esetében ezen időszak utolsó naptári napja azzal, hogy a kapcsolódó számla pénzügyi teljesítésének is ezen záró dátumig meg kell történnie.

A Megbízott a teljesítést megkezdte, azonban a második részteljesítés az arra előírt határidőben nem tud megtörténni, mert a szerződés 23.11.2018-án lépett hatályba, a második részteljesítés esetében az adott időszak záró időpontja 30.9.2018 napja, melytől számított 2 naptári hét letelte 15.10.2018 napja lenne, azonban ez korábbi időpontra esik, mint ahogy a szerződés egyáltalán aláírásra került és hatályba lépett. Az első részteljesítés esetében a Felek a közbeszerzési eljárás esetleges elhúzódására gondolva a szerződésbe a vonatkozó szabályozást beépítették, ám az a szöveg szerint a soron következő részteljesítésre már nem vonatkoztatható.

A fenti körülmények miatt a Megbízott által nem tartható a Megbízási Szerződésben (Műszaki leírásban) a második részteljesítésre előírt teljesítési határidő, így e teljesítési részt tekintve mindezzel összefüggésben előre látható késedelem a Megbízottnak nem felróható.

Felek a fentieknek megfelelően a Megbízási Szerződés 1. sz. mellékletét képező Műszaki leírás IV.2. pont harmadik bekezdését a következők szerint módosították:

„Megbízott köteles a teljesítést alátámasztó dokumentumokat az adott vizsgálati időszakra vonatkozó könyvvizsgálat lefolytatását követő 2 munkanapon belül elkészíteni és átadni a Megbízó részére. A könyvvizsgálat lefolytatására Megbízottnak az első és második részteljesítés esetében (KIVÉVE: a 13. részt (az EFOP-1.9.6-16-2017-00001 azonosítószámú projektet), ahol csak az első részteljesítésnél kell alkalmazni) az időszak záró időpontjától számított 1 naptári hónap - vagy amennyiben a szerződéskötés dátuma az első és második (KIVÉVE: a 13. részt (az EFOP-1.9.6-16-2017-00001 azonosítószámú projektet), ahol csak az első részteljesítésnél kell alkalmazni) időszak záró időpontját követő időpont, úgy a szerződés hatálybalépéstől számított 1 naptári hónap -, a további részteljesítések esetében adott időszak záró időpontjától számított 2 naptári hét áll rendelkezésére, illetve a végteljesítés esetében ezen időszak utolsó naptári napja azzal, hogy a kapcsolódó számla pénzügyi teljesítésének is ezen záró dátumig meg kell történnie.”

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

A 7. és a 8. rész tekintetében azonos:

A tárgyi szerződésmódosítás a Kbt. 141.§ (6) bekezdés alapján minősül jogszerűnek azzal, hogy a módosítás általánosságban nem lényeges.

Megbízottnak az első részteljesítés esetében az időszak záró időpontjától számított 1 naptári hónap – vagy amennyiben a szerződéskötés dátuma az első időszak záró időpontját követő időpont, úgy a szerződés hatálybalépésétől számított 1 naptári hónap -, a további részteljesítések esetében adott időszak záró időpontjától számított 2 naptári hét áll rendelkezésére.

A Megbízott a teljesítést megkezdte, azonban a második részteljesítés az arra előírt határidőben nem tud megtörténni, mert a szerződés 23.11.2018-án lépett hatályba, a második részteljesítés esetében az adott időszak záró időpontja 30.9.2018 napja, melytől számított 2 naptári hét letelte 15.10.2018 napja lenne, azonban ez korábbi időpontra esik, mint ahogy a szerződés egyáltalán aláírásra került és hatályba lépett.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 5 300 000.00 HUF
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 5 300 000.00 HUF