Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servizzi - 134957-2021

18/03/2021    S54

il-Litwanja-Vilnius: Vjolenza Ċibernetika Kontra n-Nisa

2021/S 054-134957

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 2900764882
Indirizz postali: Gedimino av.16
Belt: Vilnius
Kodiċi NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
Kodiċi postali: LT-01103
Pajjiż: Il-Litwanja
Persuna ta’ kuntatt: EIGE Procurement
Posta elettronika: procurement@eige.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: www.eige.europa.eu
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8096
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: L-ugwaljanza bejn is-sessi

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Vjolenza Ċibernetika Kontra n-Nisa

Numru ta' referenza: EIGE/2021/OPER/02
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
73000000 Servizzi ta' riċerka u żvilupp u servizzi relatati mal-konsulenza
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ġenerali tal-istudju hu li jikkontribwixxi għal politiki u miżuri infurmati aħjar u bbażati fuq l-evidenza dwar azzjoni effettiva kontra l-vjolenza ċibernetika kontra n-nisa. L-għan huwa li jiġu megħjuna l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri kollha tal-UE fil-ġbir ta’ aktar evidenza dwar il-vjolenza ċibernetika kontra n-nisa.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 230 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LT Lietuva
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-kuntrattur.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-kuntratt jimmira li jidentifika politiki nazzjonali eżistenti, riċerka, definizzjonijiet u dejta dwar il-vjolenza ċibernetika kontra n-nisa madwar l-Istati Membri. Dan se jinkludi: kunċetti u definizzjonijiet ta’ forom differenti ta’ vjolenza ċibernetika użati fl-Istati Membri u stħarriġ disponibbli u ġbir ta’ dejta amministrattiva dwar il-vjolenza ċibernetika mal-UE-27 kollha.

L-istudju għandu jiffoka fuq il-vjolenza ċibernetika kontra n-nisa ta’ aktar minn 13-il sena. Din tirrappreżenta l-età legali minima biex tiftaħ kont personali fuq il-maġġoranza tal-pjattaformi tal-midja soċjali, inklużi Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, TikTok u Snapchat. Dan jippermetti li l-utenti nisa ta’ gruppi ta’ età differenti jiġu mmirati, sa mill-ewwel aċċess (legali) tagħhom għall-pjattaformi tal-midja soċjali.

L-ambitu ġeografiku se jinkludi l-Istati Membri kollha tal-UE. Il-kuntratt se jitlesta fi żmien 10 xhur mid-data tal-iffirmar tal-kuntratt.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 230 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 10
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Il-kriterji tal-għażla kif mistqarra fid-dokumenti tal-ksib.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

L-EIGE se jissorvelja l-proġett f’termini tekniċi u amministrattivi. Il-kuntrattur għandu jirrapporta immedjatament bil-miktub lill-Istitut kwalunkwe problemi li wieħed jiltaqa’ magħhom matul l-implimentazzjoni tal-kuntratt.

Kull riżultat, irrappreżentat fl-offerta finanzjarja tal-kuntrattur, se jkun suġġett għal valutazzjoni tal-kwalità bil-miktub. Kwalità baxxa tar-riżultati speċifiċi tista’ twassal għal tnaqqis fil-ħlas proporzjonalment għan-nuqqas sa 30 % tal-ispiża totali għall-kunsinna bi qbil mal-Artikoli II.15); 16 mal-kuntratt. Jekk l-EIGE jrid jagħti lura test/riżultati lill-kuntrattur aktar minn tliet darbiet biex jiffinalizzah skont l-istandard tal-kwalità xieraq u dan jiġri fi tliet okkażjonijiet matul l-implimentazzjoni tal-kuntratt, l-EIGE għandu d-dritt li jittermina l-kuntratt jew jimponi tnaqqis ta’ ħlas sa 30 % għal spiża partikolari li tista’ tingħata.

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 27/04/2021
Ħin lokali: 10:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 28/04/2021
Ħin lokali: 10:00
Post:

Laqgħa virtwali minħabba r-restrizzjonijiet imposti marbuta mal-Covid-19 mill-Istat Membru.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Massimu ta' żewġ rappreżentanti għal kull offerta jistgħu jattendu s-seduta tal-ftuħ.

Għal raġunijiet organizzazzjonali u ta’ sigurtà, dak li jitfa’ l-offerta għandu jipprovdi l-isem sħiħ u n-numru tal-karta tal-identità jew tal-passaport tar-rappreżentanti mill-inqas jumejn (2) tax-xogħol bil-quddiem lil: procurement@eige.europa.eu.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Belt: Luxembourg
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Belt: Strasbourg
Pajjiż: Franza
Telefown: +33 388172313
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell, jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih sar jaf b'dan. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew m'għandux l-effett li jew jissospendi dan il-perijodu jew jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq ta' appelli.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
11/03/2021