Lavori - 134998-2019

22/03/2019    S58    Lavori - Informazioni complementari - Procedura ristretta 

Romania-Bucarest: Lavori di costruzione di gallerie, pozzi e sottopassaggi

2019/S 058-134998

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Lavori

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2019/S 053-123110)

Base giuridica:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Metrorex S.A.
Numero di identificazione nazionale: RO 13863739
Indirizzo postale: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Città: Bucureşti
Codice NUTS: RO321
Codice postale: 010873
Paese: Romania
Persona di contatto: director Achiziţii Publice — ing. Marius Rudnițchi
E-mail: alexandru.fieraru@metrorex.ro
Tel.: +40 213193601/5467
Fax: +40 213125149

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.metrorex.ro

Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional «Henri Coandă» (Magistrala 6. 1 Mai–Otopeni). Proiectare şi execuţie lucrări structură de rezistenţă pentru Lotul 1.1: 1 Mai–Tokyo”

Numero di riferimento: 13863739_2019_PAAPD1049770
II.1.2)Codice CPV principale
45221200
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

„Proiectare şi execuţie lucrări structură de rezistenţă pentru Lotul 1.1: 1 Mai–Tokyo” având ca obiectiv execuţia structurilor staţiilor şi interstaţiilor (galerii şi tuneluri) de metrou, ceea ce va permite punerea în funcţiune a acestui tronson după dotarea sa completă.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 21.

Termenele limită în care entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare, sunt: ziua a 19-a și ziua a 10-a înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare.

Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentaţie de atribuire, se vor adresa, în limba romană, în mod exclusiv în S.E.A.P., cu luarea în considerare a termenelor de răspuns prevăzute la art. 172–173 din Legea 99/2016, urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
20/03/2019
VI.6)Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 053-123110

Sezione VII: Modifiche

VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: III.1.3)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Capacitatea tehnică şi profesională
anziché:

3) Maxim 3 contracte, din care să reiasă că operatorul economic a prestat servicii de proiectare în ultimii 10 ani: DTmin (proiectare, proiectare tunel) = minim km tunel (fir simplu) sau 5 km tunel (fir dublu) de metrou, cale ferată, în mediul urban, executat cu echipament tip scut mecanizat.

leggi:

3) Maxim 3 contracte, din care să reiasă că operatorul economic a prestat servicii de proiectare în ultimii 10 ani: DTmin (proiectare, proiectare tunel) = minim 10 km tunel (fir simplu) sau 5 km tunel (fir dublu) de metrou, cale ferată, în mediul urban, executat cu echipament tip scut mecanizat.

VII.2)Altre informazioni complementari:

1) La rubrica „Documente” — „Documente atașate ce compun Documentația de Atribuire”, nu se regăsește documentul denumit Cap. 1 Cerințele Beneficiarului — Secțiunea E. Anexe, parte a Caietului de Sarcini M6. Lot 1.1. part 01-09.rar.p7s (datorită limitării dimensiunii unei fișier la 50 Mb). În acest sens atașat Clarificării nr. 1 la documentația de atribuire s-a încărcat în S.E.A.P. documentul Cap. 1 Cerințele Beneficiarului — Secțiunea E. Anexe, care face parte din Caietul de sarcini M6. Lot 1.1. part 01-09.rar.p7s;

2) Din cauza limitării din punct de vedere al caracterelor la Secțiunea II — Obiectul contractului, Capitolul II.2.9) — Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia procedurilor deschise), se menționează: „Criteriile de preselecţie şi modul de calcul al acestora sunt prezentate pe larg la Anexa 2 — Criterii de selecție”, acestea nefiind detaliate. Astfel, la Secțiunea II — Obiectul contractului, Capitolul II.2.9) — Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitați (cu excepția procedurilor deschise), „Criteriile de preselecţie şi modul de calcul al acestora prezentate pe larg în Anexa 2 — Criterii de selecție” se detaliază după cum urmează:

— situaţia economico-financiara — cifra de afaceri: pentru cea mai mare valoare a cifrei anuale de afaceri pentru ultimele 3 exerciţii financiare disponibile (2016, 2017, 2018) se acordă punctajul maxim alocat (20 puncte), celelalte oferte — punctaj proportional,

— capacitatea tehnică şi profesională — experienta similară: în constructii tunele cu scut mecanizat: pentru cea mai mare lungime de tunel echivalentă construită, se acordă punctajul maxim alocat (30 puncte), celelalte oferte — punctaj proportional,

— în execuție constructii subterane (execuție staţii de metrou; sunt excluse lucrările de reabilitare, modernizare etc., tuneluri): pentru cel mai mare volum subteran echivalent construit, se acordă punctajul maxim alocat (30 puncte), celelalte oferte — punctaj proportional,

— în proiectare tunele: pentru cea mai mare lungime de tunel echivalentă proiectată, se acordă punctajul maxim alocat (10 puncte), celelalte oferte — punctaj proportional,

— în proiectare construcţii subterane (exclusiv tunele): pentru cel mai mare volum subteran echivalent proiectat, se acordă punctajul maxim alocat (10 puncte), celelalte oferte — punctaj proportional.