Palvelut - 135500-2019

25/03/2019    S59    Virastot - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Alankomaat-Amsterdam: Kehitteillä olevia lääkkeitä koskeva tietokanta

2019/S 059-135500

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan lääkevirasto
Postiosoite: Domenico Scarlattilaan 6
Postitoimipaikka: Amsterdam
NUTS-koodi: NL1
Postinumero: 1083 HS
Maa: Alankomaat
Sähköpostiosoite: EMA2018-30-CO@ema.europa.eu

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.ema.europa.eu/

Hankkijaprofiilin osoite: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4634
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kehitteillä olevia lääkkeitä koskeva tietokanta

Viitenumero: EMA/2018/30/CO
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72300000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Virasto tarvitsee pääsyä nykyisiin, kattaviin ja täydellisiin lääketietokantoihin, jotta se voi toimittaa tieteellistä, taloudellista ja teollisuuteen liittyvää tietoa ihmisille tarkoitetuista lääkkeistä ja lääkinnällisistä laitteista, joita käytetään hoitokäytännöissä ja joita tutkitaan ja kehitetään maailmanlaajuisesti, sekä niiden kehittäjistä ja myyntiluvan haltijoista. Tietokantoja tarvitaan myös siihen, että virasto voi tiedottaa suorittamastaan kyseisten tuotteiden arvioinnista ja seurannasta ja tukea työennusteitaan. Virasto tarvitsee myös tiivistettyjä raportteja haittavaikutuksista, jotta se voi löytää ja/tai arvioida ihmisille tarkoitettujen, Euroopan talousalueella lisensoitujen lääkkeiden haittavaikutuksia.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 600 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
73210000
72320000
79980000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: NL1
Pääasiallinen suorituspaikka:

Euroopan lääkevirasto

Domenico Scarlattilaan 6

1083 DP Amsterdam

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimuksen kohteena on yhden tai useamman sellaisen tietokannan tilaus, jotka sisältävät raportteja ihmisten käytettäväksi tarkoitettujen lääkinnällisten tuotteiden ja laitteiden elinkaari- ja vasta-aihetiedoista maailmanlaajuisesti esikliinisistä kliinisiin vaiheen IV tutkimuksiin saakka kattaen myös markkinointitiedot ja lopetetut tuotteet sekä mukaan luettuna tieteelliset (lääkintävaikutusalat, toimintamekanismit, työn alla olevat käyttöaiheet, (bio)kemiallinen luokka, kansainväliset geneeriset nimet (INN) sekä valmistajien tuotenimet, tuotteen turvallisuus ja teho, antotapa, valmistemuoto, orpolääkeasema, geneeriset ja biologisesti samankaltaiset lääkkeet, tiivistelmät julkisista vasta-aiheraporteista, jne.), taloudelliset (patenttien suoja-ajan päättyminen, fuusiot ja yritysostot, korvattavuus, jne.) sekä teollisuusyrityksiä koskevat tiedot (yhtiön tulostiedot, yhtiön tekemät kaupat, yhtiön tulossa olevat lääkkeet, jne.) jaoteltuina tärkeimpien alueellisten markkinoiden (EU, USA, Japani ja BRIC-maat: Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina) mukaisesti.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 600 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 24/04/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 26/04/2019
Paikallinen aika: 14:00
Paikka:

Euroopan lääkevirasto

Domenico Scarlattilaan 6

1083 DP Amsterdam

ALANKOMAAT

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Euroopan lääkevirasto
Postiosoite: Domenico Scarlattilaan 6
Postitoimipaikka: Amsterdam
Postinumero: 1083 HS
Maa: Alankomaat
Sähköpostiosoite: info@ema.europa.eu
Puhelin: +31 887816000

Internetosoite: http://www.ema.europa.eu

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/03/2019