Tjänster - 135500-2019

25/03/2019    S59

Nederländerna-Amsterdam: Databas över läkemedelskandidater

2019/S 059-135500

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Postadress: Domenico Scarlattilaan 6
Ort: Amsterdam
Nuts-kod: NL1 NOORD-NEDERLAND
Postnummer: 1083 HS
Land: Nederländerna
E-post: EMA2018-30-CO@ema.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.ema.europa.eu/
Upphandlarprofil: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4634
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Databas över läkemedelskandidater

Referensnummer: EMA/2018/30/CO
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72300000 Datatjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Myndigheten erfordrar tillgång till aktuella, omfattande och fullständiga databaser över läkemedel för att tillhandahålla vetenskaplig, ekonomisk och branschrelaterad information om mediciner och medicinska apparater för människor i klinisk praxis och i forskning och utveckling över hela världen och om deras utvecklare och innehavare av godkännande för försäljning, för att utgöra underlag för myndighetens bedömning och övervakning av dessa produkter och stödja dess arbetsprognos. Myndigheten letar även efter sammanfattningar av rapporter om biverkningar för att hitta och/eller utvärdera biverkningar av läkemedel för människor som godkänts i EES.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 600 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
73210000 Forskningsrådgivning
72320000 Databastjänster
79980000 Prenumerationstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: NL1 NOORD-NEDERLAND
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Europeiska läkemedelsmyndigheten

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Prenumeration på en eller flera databaser som innehåller information om livscykeln och rapporter om biverkningar från läkemedelsprodukter och medicintekniska produkter för människor globalt från förkliniska till kliniska undersökningar etapp IV fram till och inklusive marknadsföring och avbrutna projekt, inklusive vetenskaplig (terapeutiska områden, åtgärdsmekanismer, indikatorer i utveckling, (bio-)kemisk klassificering, INN och produktnamn, produktsäkerhet och effektivitet, administreringsvägar, beredningar, beteckningen ”särläkemedel”, generiska och biologiskt likvärdiga läkemedel, sammanfattningar av rapporter om biverkningar etc.), ekonomisk (upphörande av patent, sammanslagningar och förvärv, status för ersättningar etc.) och industrirelaterad information (företagens intäkter, affärsuppgörelser, försäljningskanaler etc.) uppdelat på större regionala marknader (EU, USA, Japan, BRIC).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 600 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 24/04/2019
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 26/04/2019
Lokal tid: 14:00
Plats:

Europeiska läkemedelsmyndigheten

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

NEDERLÄNDERNA

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3)

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Postadress: Domenico Scarlattilaan 6
Ort: Amsterdam
Postnummer: 1083 HS
Land: Nederländerna
E-post: info@ema.europa.eu
Telefon: +31 887816000
Internetadress: http://www.ema.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/03/2019