Euroopa Liidu Väljaannete Talitus uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Teenused - 135521-2019

25/03/2019    S59    Euroopa Regioonide Komitee - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus 

Belgia-Brüssel: Sotsiaal- ja tööhõivepoliitika valdkonna uuringute mitmekordne raamleping

2019/S 059-135521

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Regioonide Komitee
Postiaadress: Rue Belliard/Belliardstraat 101
Linn: Brussels
NUTS kood: BE100
Sihtnumber: 1040
Riik: Belgia
Kontaktisik: Unit E4 — General Administration and Public Procurement
E-post: cor-marches-publics@cor.europa.eu

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://cor.europa.eu

Hankijaprofiili aadress: http://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

I.2)Teave ühishanke kohta
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4547
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Sotsiaal- ja tööhõivepoliitika valdkonna uuringute mitmekordne raamleping

Viitenumber: CDR-TL2-24-2019
II.1.2)CPV põhikood
73210000
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Kõnealuse pakkumiskutse eesmärk on anda Regioonide Komiteele võimalus kasutada sotsiaal- ja tööhõivepoliitika valdkonna raamlepingut oma liikmetele, raportööridele, asutustele ja talitustele teaduslike, õiguslike, ametlike dokumentide ja toimetamisabiga seotud eksperditeadmiste hankimiseks. Käesolev asutusevälistele nõustajatele ülesandeks pandavate teenuste taotlus on üks neist meetmetest, mis on võetud Regioonide Komitee seadusandliku menetluse raamistikus tehtava konsultatiivse töö toetamiseks ja täiustamiseks liikmetele paremate teenuste tagamiseks.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 200 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE100
Põhiline teostamise koht:

Brüssel

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Kõnealuse pakkumismenetlusega hõlmatud tegevusalad kajastavad Euroopa Regioonide Komitee poliitilisi prioriteete kohalike ja piirkondlike riigiasutuste vaatepunktist järgmistes soovituslikes tegevusvaldkondades:

– tööhõivepoliitika ja seotud meetmed;

– tööjõu liikuvus;

– sotsiaalpoliitika ja sotsiaalkaitse;

– võrdsed võimalused;

– sooline võrdõiguslikkus;

– sotsiaalmajandus;

– sotsiaalne sidusus ja integratsioon;

– demograafiline muutus ja seotud tegevuskavad;

– lastehoid ja laste elatis.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 200 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 12
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Raamlepingut võidakse uuendada automaatselt kuni 1 kord, maksimaalselt 12-kuiseks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui üks lepinguosaline saadab kirjaliku teadaande uuendamata jätmise kohta ja teine lepinguosaline saab selle kätte hiljemalt 3 kuud enne eelnimetatud ajavahemiku lõppemist.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping mitme pakkujaga
Raamlepingus osalejate kavandatud maksimaalne arv: 2
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 10/05/2019
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel, Bulgaaria keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Läti keel, Leedu keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Hispaania keel, Rootsi keel, Tšehhi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 9 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 23/05/2019
Kohalik aeg: 10:00
Pakkumuste avamise koht:

Room BVS 765

Euroopa Regioonide Komitee, Rue Montoyer 92, 1040 Brussels, BELGIA.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Pakkumuste avamisel võib osaleda maksimaalselt 2 esindajat iga pakkuja kohta. Pakkuja peab korralduse ja turvalisusega seotud kaalutlustel saatma e-kirja teel (aadressil cor-marches-publics@cor.europa.eu) iga esindaja täisnime ja ID-kaardi numbri või passi numbri vähemalt 3 tööpäeva enne pakkumuste avamist.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
VI.3)Lisateave:

Tehnilised tingimused ja lisadokumendid (sh küsimused ja vastused) avaldatakse veebiaadressil

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4547

Huvitatud isikutel palutakse registreeruda veebisaidi kaudu. Sel juhul teavitab veebipõhine riigihangete süsteem neid igast käesoleva pakkumuskutse kohta avaldatavast uuendusest. Saidil registreerumata isikutel palutakse seda korrapäraselt kontrollida. Regioonide Komitee ei vastuta selle eest, kui pakkujad ei märka nimetatud veebisaidil selle pakkumuskutse kohta avaldatud lisateavet.

Veebisaiti uuendatakse regulaarselt; pakkujate kohus on pakkumusperioodi kestel täiendusi ja muudatusi kontrollida.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxemburg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg

Internetiaadress: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
18/03/2019