Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ES Publikāciju birojs pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Pakalpojumi - 135521-2019

25/03/2019    S59    Eiropas Reģionu komiteja - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Beļģija-Brisele: Vairākkārtējs pamatnolīgums par pētījumiem sociālās politikas un nodarbinātības politikas jomā

2019/S 059-135521

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Reģionu komiteja
Pasta adrese: Rue Belliard/Belliardstraat 101
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE100
Pasta indekss: 1040
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: Unit E4 — General Administration and Public Procurement
E-pasts: cor-marches-publics@cor.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://cor.europa.eu

Pircēja profila adrese: http://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4547
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Vairākkārtējs pamatnolīgums par pētījumiem sociālās politikas un nodarbinātības politikas jomā

Atsauces numurs: CDR-TL2-24-2019
II.1.2)Galvenās CPV kods
73210000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šī uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir Eiropas Reģionu komitejai sniegt iespēju izmantot pamatnolīgumu sociālās politikas un nodarbinātības politikas jomā saistībā ar zinātniskas, juridiskas, dokumentāras un rediģēšanas palīdzības ekspertīzes nodrošināšanu komitejas dalībniekiem, ziņotājiem, struktūrām un dienestiem. Ārējo konsultantu nodrošinātu pakalpojumu pieprasījums ir 1 no piemērotajām metodēm, lai dalībniekiem sniegtu labākus pakalpojumus ar mērķi stiprināt un uzlabot Eiropas Reģionu komitejas konsultatīvo darbu likumdošanas procesa sistēmas ietvaros.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE100
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Brisele

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Šajā uzaicinājumā uz konkursu ietvertās darbību sfēras atspoguļo Eiropas Reģionu komitejas politiskās prioritātes no vietējo un reģionālo iestāžu skatupunkta šādās paredzamajās darbības jomās:

— nodarbinātības politika un saistītā politika,

— darbaspēka mobilitāte,

— sociālā politika un sociālā aizsardzība,

— vienlīdzīgas iespējas,

— dzimumu līdztiesība,

— sociālā ekonomika,

— sociālā kohēzija un integrācija,

— demogrāfiskās pārmaiņas un saistītā politika,

— bērnu aprūpe un bērniem paredzēti uzturlīdzekļi.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 200 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 12
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

pamatnolīgumu var automātiski atjaunot ne vairāk kā 1 reizi un ne vairāk kā uz 12 mēnešiem, ja vien 3 mēnešus pirms attiecīgā perioda beigām kāda no pusēm nav nosūtījusi un otra puse saņēmusi rakstisku paziņojumu par pretējo.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vairākiem uzņēmējiem
Maksimālais plānotais pamatnolīguma dalībnieku skaits: 2
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 10/05/2019
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda, Bulgāru valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Latviešu valoda, Lietuviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Spāņu valoda, Zviedru valoda, Čehu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 23/05/2019
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

Room BVS 765

Eiropas Reģionu komiteja, Rue Montoyer 92, 1040 Brussels, BEĻĢIJA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

piedāvājumu atvēršanā var piedalīties ne vairāk kā 2 katra pretendenta pārstāvji. Organizatorisku un drošības apsvērumu dēļ pretendentam vismaz 3 darbdienas pirms piedāvājumu atvēršanas ir jānosūta pārstāvju pilns vārds un personas apliecības vai pases numurs uz e-pasta adresi cor-marches-publics@cor.europa.eu.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

Specifikācijas un papildu dokumenti (ieskaitot jautājumus un atbildes) būs pieejami šādā tīmekļa vietnē:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4547

Ieinteresētās personas tiek aicinātas reģistrēties, izmantojot tīmekļa vietni. Tad tās ar tiešsaistes publiskā iepirkuma sistēmas starpniecību tiks informētas par jebkādiem precizējumiem attiecībā uz šo uzaicinājumu uz konkursu. Personas, kas vietnē nebūs reģistrējušās, tiek aicinātas to regulāri apmeklēt. Eiropas Reģionu komiteja nebūs atbildīga, ja pretendenti nebūs ņēmuši vērā šajā tīmekļa vietnē ievietoto papildu informāciju par šo uzaicinājumu uz konkursu.

Tīmekļa vietne regulāri tiks aktualizēta; pretendentu pienākums ir konkursa norises laikā sekot līdzi precizējumiem un izmaiņām.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxemburg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga

Interneta adrese: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
18/03/2019