Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Services - 135954-2022

15/03/2022    S52

Sverige-Uppsala: Konsulttjänster för transportsystem

2022/S 052-135954

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uppsala Kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-3005
Postadress: Kommunledningskontoret, Gemensam service, avdelningen för upphandling
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 753 75
Land: Sverige
Kontaktperson: Mikael Nilsson
E-post: mikael.nilsson2@uppsala.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/leverantor-och-utforare/upphandling/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för konsulttjänster inom mobilitets- och trafikplanering, trafiksäkerhet och mobility management

Referensnummer: KSN-2021-02667
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71311200 Konsulttjänster för transportsystem
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtal för successiva avrop av konsulttjänster inom mobilitets- och trafikplanering, trafiksäkerhet och mobility management.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71311300 Konsulttjänster för infrastruktur
71317210 Konsulttjänster för hälsa och säkerhet
71322500 Teknisk konstruktion av trafikanläggningar
71356400 Tekniska planeringstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtal för successiva avrop av konsulttjänster inom mobilitets- och trafikplanering, trafiksäkerhet och mobility management.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 204-533197
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 9
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
08/02/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 13
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Tyréns Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556194-7986
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 11886
Land: Sverige
E-post: anneli.bellinger@tyrens.se
Internetadress: http://www.tyrens.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 500 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
08/02/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 13
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Norconsult AB
Nationellt registreringsnummer: 556405-3964
Postadress: Box 8774
Ort: GÖTEBORG
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 40276
Land: Sverige
E-post: marie.tuvesson.palsson@norconsult.com
Internetadress: http://www.norconsult.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 500 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
08/02/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 13
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Sigma Civil AB
Nationellt registreringsnummer: 556949-4494
Postadress: Sigma Civil AB,Dockplatsen 1
Ort: MALMÖ
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 21119
Land: Sverige
E-post: johan.bergstrom@sigma.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 500 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
08/02/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 13
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Ramboll Sweden AB
Nationellt registreringsnummer: 556133-0506
Postadress: Box 17009
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 10462
Land: Sverige
E-post: linda.johansson@ramboll.se
Internetadress: http://www.ramboll.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 4
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
08/02/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 13
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Sigma Civil AB
Nationellt registreringsnummer: 556949-4494
Ort: Malmö
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Land: Sverige
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 500 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 5
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
08/02/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 13
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Ramboll Sweden AB
Nationellt registreringsnummer: 556133-0506
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Land: Sverige
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 6
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
08/02/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 13
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Norconsult AB
Nationellt registreringsnummer: 556405-3964
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Land: Sverige
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 500 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 7
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
08/02/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 13
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Sigma Civil AB
Nationellt registreringsnummer: 556949-4494
Ort: Malmö
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Land: Sverige
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 500 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 8
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
08/02/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 13
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Ramboll Sweden AB
Nationellt registreringsnummer: 556133-0506
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Land: Sverige
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Uppsala
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/03/2022