Paslaugos - 136092-2018

Pateikti glaustą rodinį

28/03/2018    S61    Paslaugos - Išankstinis informacinis skelbimas be kvietimo dalyvauti konkurse - Netaikoma 

Rumunija-Timișoara: Civilinės inžinerijos pagalbinės paslaugos

2018/S 061-136092

Išankstinis informacinis skelbimas

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Municipiul Timișoara
Adresas: Bulevardul C. D. Loga nr. 1
Miestas: Timișoara
Pašto kodas: 300030
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Serviciul Achiziții Publice
Kam: Maria Mezei
El. paštas: achizitiipublice@primariatm.ro
Telefonas: +40 256408478

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: www.primariatm.ro

Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

II.B dalis: Sutarties objektas (Prekės arba paslaugos)

II.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71311100 Civilinės inžinerijos pagalbinės paslaugos

Aprašymas
Civilinės inžinerijos pagalbinės paslaugos .