Услуги - 136290-2017

Компактен изглед

12/04/2017    S72

Иpлaндия-Дъблин: Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound

2017/S 072-136290

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 28.02.2017 г., 2017/S 041-074208)

Eurofound – Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд, Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin, D18 KP65, ИРЛАНДИЯ. За контакти: Lidia Jankowska. Тел. +353 12043100. Факс +353 12826456. Електронна поща: OSUTenders@eurofound.europa.eu

Вместо 

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

21.4.2017 (14:00), местно време.

[...]

Да се чете 

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

21.4.2017 (10:00), местно време.

[...]