Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Marché de travaux - 136298-2022

15/03/2022    S52

România-Constanța: Lucrări de reparare a drumurilor

2022/S 052-136298

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: S.C RAJA S.A CONSTANTA
Număr naţional de înregistrare: r1890420
Adresă: Strada: Călăraşi, nr. 22-24
Localitate: Constanta
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900590
Țară: România
Persoană de contact: Daniela Gheorghita
E-mail: raja1@rajac.ro
Telefon: +40 241481198
Fax: +40 241662577
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.rajac.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Lucrari de umplutura si refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA SA la conductele de apa si canalizare in judetul Constanta, judetul Ialomita, judetul Ilfov si judetul Dambovita

Număr de referinţă: RO1890420/2021/SAP1/L1
II.1.2)Cod CPV principal
45233142 Lucrări de reparare a drumurilor
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru de lucrari pe loturi:

Lot 1: Lucrari de umplutura si refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA SA la conductele de apa si canalizare in zona de Nord- Vest a judetului Constanta, in localitatile Medgidia, Harsova, M Kogalniceanu si in judetul Ialomita, in localitatile Fetesti si Tandarei

Lot 2: Lucrari de umplutura si refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA SA la conductele de apa si canalizare in Sud- Estul judetului Constanta, in localitatile: Cumpana, Lazu, Agigea, Eforie, Tuzla, Costinesti, Mangalia (inclusiv statiuni), Techirghiol, Baneasa, Ostrov, Negru-Voda.

Lot 3: Lucrari de umplutura si refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA SA la conductele de apa si canalizare in localitatile: Buftea, Corbeanca, Crevedia, judetul Ilfov si Cornesti , judetul Dambovita.

In functie de necesitati si oportunitati, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita executarea lucrarilor si in alte localitati nenominalizate din zona, in limita cantitatilor si valorilor contractate.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari: in a 12 a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Intrebarile se vor posta in SEAP la sectiunea intrebari.

Termenul limita pana la care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari depuse cu respectarea termenului limita stabilit in invitatia de participare: in a 10 a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor

Entitatea Contractanta va raspunde doar solicitarilor de clarificari adresate de operatorul economic pana la termenul limita stabilit.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Oferta cea mai scăzută: 2 386 440.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 2 386 440.00 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lucrari de umplutura si refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA SA la conductele de apa si canalizare in localitatile: Buftea, Corbeanca, Crevedia, judetul Ilfov si Cornesti , judetul Dambovita

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45233142 Lucrări de reparare a drumurilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

localitatile: Buftea, Corbeanca, Crevedia, judetul Ilfov si Cornesti , judetul Dambovita

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lucrarile prevazute: conform proiectului tehnic nr. 47/2021, intocmit de RAJA S.A. pentru mp de carosabil reabilitat , pe tipuri de trafic.

Cantitatea Acordului cadru pentru care se va intocmi oferta este : 4800 mp

Cantitati Acord cadru: minim 3600 mp, maxim 4800 mp

Valori estimate pentru Acordul cadru: minim: 2.030.400,00 lei , maxim: 2.707.200,00lei

Cantitati contracte subsecvente: minim: 900 mp, maxim: 1200 mp

Valoari estimate contracte subsecvente: minim: 507.600,00 lei, maxim: 676.800,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Durata perioadei de garantie a lucrărilor / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lucrari de umplutura si refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA SA la conductele de apa si canalizare in Sud-Estul judetului Constanta, in localitatile: Cumpana, Lazu, Agigea, Eforie, Tuzla, Costinesti, Mangalia ( inclusiv statiuni), Techirghiol, Baneasa, Ostrov, Negru-Voda

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45233142 Lucrări de reparare a drumurilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

Sud- Estul judetului Constanta, in localitatile : Cumpana, Lazu, Agigea, Eforie, Tuzla, Costinesti, Mangalia ( inclusiv statiuni),

Techirghiol, Baneasa, Ostrov, Negru-Voda.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lucrarile prevazute: conform proiectului tehnic nr. 47/2021, intocmit de RAJA S.A. pentru mp de carosabil reabilitat , pe tipuri de trafic.

Cantitatea Acordului cadru pentru care se va intocmi oferta este : 14 000 mp

Cantitati Acord cadru: minim 10400 mp, maxim 14000 mp

Valori estimate pentru Acordul cadru: minim: 5.865.600,00 lei , maxim: 7.896.000,00lei

Cantitati contracte subsecvente: minim: 2600 mp, maxim: 3500 mp

Valoari estimate contracte subsecvente: minim: 1.466.400,00 lei, maxim: 1.974.000,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Durata perioadei de garantie a lucrărilor / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lucrari de umplutura si refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA SA la conductele de apa si canalizare in zona de Nord- Vest a judetului Constanta, in localitatile Medgidia, Harsova, M Kogalniceanu, Harsova si in judetul Ialomita, in localitatile Fetesti si Tandarei

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45233142 Lucrări de reparare a drumurilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

in localitatile Medgidia, M. Kogalniceanu, Harsova si in judetul Ialomita, in localitatile Fetesti si Tandarei

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lucrarile prevazute: conform proiectului tehnic nr. 47/2021, intocmit de RAJA S.A. Constanta pentru mp de carosabil reabilitat, pe tipuri de trafic

Cantitatea Acordului cadru pentru care se va intocmi oferta este : 28000 mp

Cantitati Acord cadru: minim 20000 mp, maxim 28000 mp

Valori estimate pentru Acordul cadru: minim: 11.280.000,00 lei , maxim: 15.792.000,00 lei

Cantitati contracte subsecvente: minim: 5000 mp, maxim:7000 mp

Valoari estimate contracte subsecvente: minim: 2.820.000,00 lei, maxim: 3.948.000,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Durata perioadei de garantie a lucrărilor / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 194-506452
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: AC/17166
Lot nr.: 3
Titlu:

Lucrari de umplutura si refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA SA la conductele de apa si canalizare in localitatile: Buftea, Corbeanca, Crevedia, judetul Ilfov si Cornesti , judetul Dambovita

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/02/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CL SOUND CONSTRUCT
Număr naţional de înregistrare: 35866582
Adresă: Strada Lungă, Nr. 95
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500058
Țară: România
E-mail: cl.construct@yahoo.com
Telefon: +40 723151810
Adresă internet: www.clconstruct.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 707 200.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 2 386 440.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 2 386 440.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 10 %
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: CS1/ 17167
Lot nr.: 3
Titlu:

Lucrari de umplutura si refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA SA la conductele de apa si canalizare in localitatile: Buftea, Corbeanca, Crevedia, judetul Ilfov si Cornesti , judetul Dambovita

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/02/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CL SOUND CONSTRUCT
Număr naţional de înregistrare: 35866582
Adresă: Strada Lungă, Nr. 95
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500058
Țară: România
E-mail: cl.construct@yahoo.com
Telefon: +40 723151810
Adresă internet: www.clconstruct.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 676 800.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 596 610.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: RAJA SA - Directia Juridica
Adresă: Str. Calarasi, nr. 22-24
Localitate: Constanta
Cod poștal: 900590
Țară: România
E-mail: raja1@rajac.ro
Telefon: +40 241664046
Fax: +40 241661940
Adresă internet: www.rajac.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/03/2022