Supplies - 136385-2022

15/03/2022    S52

Slovakia-Bratislava: Occupational clothing, special workwear and accessories

2022/S 052-136385

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 181-471876)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Železnice Slovenskej republiky
National registration number: 31364501
Postal address: Klemensova
Town: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 81361
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Mária Slimáková
E-mail: slimakova.maria@zsr.sk
Telephone: +421 220295553
Internet address(es):
Main address: http://www.zsr.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Pracovné a ochranné odevy

Reference number: 432/2021
II.1.2)Main CPV code
18100000 Occupational clothing, special workwear and accessories
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky s názvom "Pracovné a ochranné odevy" je dodávka tovaru - pracovných a ochranných odevov pre potreby zamestnancov obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovať zamestnancom potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/03/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 181-471876

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť, Dátum a čas
Instead of:
Date: 14/03/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 17/03/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmienky na otváranie ponúk, Dátum a čas
Instead of:
Date: 14/03/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 17/03/2022
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: