Bauleistung - 136547-2018

29/03/2018    S62

Ungarn-Szekszárd: Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen

2018/S 062-136547

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nationale Identifikationsnummer: AK07144
Postanschrift: Béla király tér 8.
Ort: Szekszárd
NUTS-Code: HU233 Tolna
Postleitzahl: 7100
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Dési Ildikó
E-Mail: kozbeszerzes@szekszard.hu
Telefon: +36 74504100
Fax: +36 74510251
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.szekszard.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://www.szekszard.hu
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: AK22849
Postanschrift: Keselyűsi út 3.
Ort: Szekszárd
NUTS-Code: HU233 Tolna
Postleitzahl: 7100
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Csillag Balázs
E-Mail: csillag.balazs@szekszardisport.hu
Telefon: +36 305645003
Fax: +36 74315733
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.szekszardisport.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://www.szekszardisport.hu
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Szekszárd, Sportuszoda kiviteli munkái

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45212000 Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

A meglévő strand- és élményfürdő területének dél-keleti részén, a meglévő főépülethez kapcsolódó sportuszoda teljes körű megvalósítása kiviteli tervdokumentációban és az építési engedélyben előírtaknak megfelelően.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 324 081 907.00 HUF
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
45212000 Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
45212212 Bauarbeiten für Schwimmbäder
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU233 Tolna
Hauptort der Ausführung:

7100 Szekszárd, Sport utca, Hrsz.: 3803/4

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A Létesítmény 25mx33m-es, 2.20m vízmélységű nagymedencét és a 8mx16m-es 0,8m vízmélységű tanmedencét magába foglaló háromszintes épület.

A pinceszinten gépészet és az öltözők, a földszinten előcsarnok, átjárók a meglévő épületbe, büfé, a medencék, szaunák, illemhelyek, tárolók, irodák és orvosi szoba, az emeleten lelátók és irodák kerültek elhelyezésre.

Az épület előcsarnokában személyfelvonó létesül.

Az ingatlanon 24 db parkoló, a szomszédos közterületen 27 db+2 db akadálymentes parkoló épül.

A tervezett új uszoda beépített alapterülete: 2 457,3 m2. (Meglévő beépítés 1 334 m2}, összesen: 3 791,30 m2.

A tervezett épület 3 szintes összesen 5 549 m2.

Főbb munkarészek:

— Építészet,

— Ivóvízellátás,

— Melegvízellátás,

— Csatornázás,

— Csapadékelvezetés,

— Tűzoltóvíz ellátás,

— Hőenergia ellátás,

— Hőszivattyú telep (elsődleges hőenergia termelő bázis),

— Kazántelep (másodlagos hőenergia termelő bázis),

— Kazántelep (másodlagos hőenergia termelő bázis),

— Légkezelő fűtőberendezések,

— Légkezelő fűtőberendezések,

— Medencefűtő berendezések,

— Belső gázellátás,

— Vízgépészet,

— Villamos munkák,

— Parkoló építés,

— Tereprendezés.

A projekt engedélyköteles tevékenység.

Építési engedély száma: 201700007148.

Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T.Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról:

— A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy a meglévő, működő strand- és élményfürdő működését ne zavarja, a látogatókra, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.

— Nyertes Ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX.15) Korm.rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni.

Egyenértékűség: Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell szerepeltetni. A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálja, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására.

Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek. Az egyenértékűség tekintetében a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet. 46.§(3)-(6)bek irányadó.

Ajánlatkérő a Kbt.98.§(3)bekezdése szerinti eljárást alkalmazhat jelen eljárás eredményes lezárultát követően az épülethez kapcsolódó külső közművek kivitelezése tárgyában.

Ajánlatkérő a tárgyi projekt megvalósításához kapcsolódó külső közművek tervezését külön folytatja le, azonban jelen eljárás tárgyát képező építési beruházás teljes körű műszaki megvalósításához a külső közművek építési munkái szorosan kapcsolódnak, annak egy újabb üteme és így képez egységes beruházást. A beszerzésre a tervek és Modern Városok Program keretében a fedezet rendelkezésre állását követően kerül sor.

Az AK tárgyi eljárásban részajánlat tételre, illetőleg többváltozatú ajánlattételre nem biztosít lehetőséget figyelemmel arra, hogy az ép. ber. egy új épület kiv. munkáit foglalja magában, – mely egy helyrajzi számon helyezkedik el-az épület fizikai, műszaki, funkcionális elkülönültsége nem áll fenn, ezáltal egy műszaki funkcionális egységet alkot, így a közbeszerzés részekre bontása a gazd.-i.

észszerűség követelményével nem összeegyeztethető. [Kbt.61.§].

A kiv. munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD részét képező tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedély, árazatlan költségvetések tartalmazzák.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: 1 A kivitelezésre vállalt, teljes körű jótállás időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2 AF III.1.3. pont M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke hónapban(min.0,max 36 hónap / Gewichtung: 6
Qualitätskriterium - Name: 3 III.1.3) pont M.2. /M.2.2. alpontjában meghatározott szakember uszoda és /vagy medencés közfürdő vízgépészeti berendezéseinek szerelési munkái során szerzett szakmai tapasztalata (min.0 hó,max 36 hó / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 4 Környezetvédelemi szempontok érvényesülése (max. 16 db) / Gewichtung: 4
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 246-513834
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Vállalkozási szerződés

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/03/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Aquaplus Kft.
Postanschrift: Sövényházi út 1.
Ort: Sándorfalva
NUTS-Code: HU333 Csongrád
Postleitzahl: 6762
Land: Ungarn
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 325 254 671.00 HUF
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 324 081 907.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ajánlattevők neve, székhelye és adószáma:

Aquaplus Kft. 6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.; 10263806-2-06.

Aktív Kft. 6344 Hajós, Kossuth u. 21.; 10459340-2-03.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148.§ rendelkezései alapján.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó utca 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/03/2018