Segítsen tökéletesíteni a TED portált, töltse ki rövid kérdőívünket!

Építési beruházás - 136549-2018

29/03/2018    S62    Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Sportcsarnok építése

2018/S 062-136549

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: AK25363
Postai cím: Hollandi út 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1213
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gál Balázs
E-mail: gal.balazs.mbaa@gmail.com
Telefon: +36 707771863

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozbeszguru.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: A Kbt. 5. § (3) bekezdése szerinti szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sporttevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kivitelezési szerződés alapján birkózócsarnok építése.

II.1.2)Fő CPV-kód
45212225
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kivitelezési szerződés alapján birkózócsarnok építése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 199 399 156.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212225
45211360
45212190
45212200
45212213
45212220
45212222
45212230
45223300
45233250
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

1213 Budapest XXI., Hollandi út 8. Hrsz.: 206124.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kivitelezési szerződés alapján birkózócsarnok építése az alábbiak szerint:

Az épület beépített alapterülete: 2125 m2.

Az épület nettó szintterülete: 4111,62 m2.

A látszóbeton (és nyersbeton) felületének mérete: (Látszóbeton minőségű felületek: 307,98 m2, Látszódó nyersbeton felületek: 1308,14 m2) 1616,12 m2.

A lemezalapozással kapcsolatos információk: A padló 20 cm vastag két rétegben vasalt vasbeton lemezként készül. A padlót víznyomás nem terheli, alatta aljzatbeton valamint tömörített kavics ágyazat készül. A kavicságyazat vastagságát a durva földmunkatükör elkészülte után kell meghatározni, mert az ágyazat tetején az elvárt E2 > 95 MN/m2 és Trq=95 % értékeket el kell érni.

A vákuumkutas talajvízszint süllyesztéssel kapcsolatos információk: A talajmechanikai szakvélemény alapján az alapozási munkák elvégzéséhez szükséges a talajvízszint süllyesztése. A leásás 50 cm-nél mélyebben hatol az aktuális és várható talajvízszint alá, így a víztelenítést vákuumos talajvízszint süllyesztéssel lehet elvégezni. A talajvízszint süllyesztést az Ajánlatkérő által biztosított szakági kiviteli terv alapján, fokozott figyelemmel kell végezni a munkaárok acélkalodás, vagy szádfalas megtámasztása mellett.

Szilárd burkolatú út és/vagy parkoló összterülete: (Térkővel burkolt felületek: 2690 m2 Aszfaltozott felületek: 4128 m2) 6818 m2.

Vasbeton tartószerkezet (előregyártott kehelynyak, pillér, gerenda, körüreges födémpallók, lelátó elem: 790 m3; monolit vasbeton szerkezetek - kútalap, fal, pillér, födém, lépcső, liftakna, gépalap: 2150 m3) összesen: 2940 m3.

A küzdőtér, vagy birkózószőnyeg fogadására is alkalmas pályaszerkezettel kapcsolatos információk: Földszint - süllyesztett kialakítású, PVC-vel burkolt, úsztatott önterülő cementesztrich aljzat. Emelet - pontelasztikus sport PVC-vel burkolt önterülő cementesztrich aljzat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítésbe bevont építész felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata (0 - 120 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 3. A teljesítésbe bevont építménygépész felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata (0 - 60 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 4. A teljesítésbe bevont építményvillamossági felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata (0 - 60 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 5. A teljesítésbe bevont mélyépítő felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata (0 - 60 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 6. A fenntartható fejlődést szolgáló kivitelezés megvalósítására vonatkozó szakmai ajánlat / Súlyszám: 24
Minőségi kritérium - Név: 6.1. A projekt fenntartható fejlődését szolgáló vállalások és megvalósítási terv / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 6.2. Az építési és bontási hulladék okozta környezetterhelés mértéke (t) / Súlyszám: 4
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opciós munkarészek:

— Gáz- és vízellátás, csatornázás: 3 db fali kondenzációs gázkazán bekötése és kapcsolódó kémények, csatlakozó gázvezetékek, külső gázellátás nyomócső fektetések,

— Fűtés, hűtés légtechnika: 2 db kompakt, léghűtéses folyadékhűtő berendezés, 3 db kondenzációs fali fűtőkazán,

— Erősáram: Elosztó szekrény, belső vezetékezéssel készre szerelve, összes tartozékkal, szekrény és készülékek.

Az opciós munkarészek megrendelésére Ajánlatkérő a szerződés mindkét fél által történt aláírását követő 180 naptári napon belül a Nyertes Ajánlattevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal jogosult. Az opciós munkanemek teljesítése vonatkozásában a szerződés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 240-497425
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Kivitelezési szerződés a „Kivitelezési szerződés alapján birkózócsarnok építése” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/03/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Jánosik és Társai Kft.
Postai cím: Attila u. 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 143 392 900.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 199 399 156.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen. A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Tervezési feladatok, tervezői művezetés, esetleges engedélyeztetés, engedélyek beszerzése, kisebb belvíz- és csapadék-csatornaépítési feladatok, geodéziai kitűzés, bemérés, csatornamosatás, kamerázás, szállítási feladatok, daruzás, közműkiváltás, gépek, eszközök bérlése, minőségvizsgálatok, nyomvonal kitűzés, telephelybérlés, telephelyőrzés, veszélyes- és nem veszélyes hulladékok szállítása, kezelése, elhelyezése, esetleges lőszer-mentesítés, szükséges szakfelügyelet, esetleges régészeti feltárások, leletmentés, mobil illemhelyek bérlése, pénzügyi szolgáltatások igénybe vétele, biztosítások kötése, munka-, vagyon-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi feladatok, útépítési munkák, szerkezetépítési munkák, épületgépész és elektromos szerelési munkák, építőmesteri, szakipari munkák.

A hirdetmény I.1) pontjában a KözbeszGuru Kft. honlapja került feltüntetésre. Az Ajánlatkérő internetcímmel nem rendelkezik.

A nyertes ajánlattevő adószáma: 11066901-2-41.

Az ajánlattevő neve, címe és adószáma: Jánosik és Társai Kft. (1047 Budapest, Attila u. 34.; adószám: 11066901-2-41).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/03/2018