Dostawy - 136567-2017

TITytułPolska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
NDNr dokumentu136567-2017
PDData publikacji12/04/2017
OJDz.U. S72
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiZakład Ubezpieczeń Społecznych
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany11/04/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura9 - Nie dotyczy
TDDokument0 - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000 - Elektryczność
OCPierwotny kod CPV09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000 - Elektryczność
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)www.zus.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE