Usluge - 136681-2022

16/03/2022    S53

Nizozemska-Petten: Okvirni ugovor za preventivno i korektivno održavanje FEI Tecnai20 elektronskog transmisijskog mikroskopa (TEM)

2022/S 053-136681

Prethodna informacijska obavijest

Ova je obavijest isključivo za prethodne informacije

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Zajednički istraživački centar (JRC), JRC.G — Nuclear Safety and Security, JRC.G.I.4 — Nuclear Reactor Safety and Emergency Preparedness
Poštanska adresa: PO Box 2
Mjesto: Petten
NUTS kod: NL328 Alkmaar en omgeving
Poštanski broj: 1755 ZG
Država: Nizozemska
Osoba za kontakt: Marie Clément
E-pošta: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10436
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor za preventivno i korektivno održavanje FEI Tecnai20 elektronskog transmisijskog mikroskopa (TEM)

Referentni broj: JRC/PTT/2022/OP/0751-PIN
II.1.2)Glavna CPV oznaka
50410000 Usluge popravaka i održavanja aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Okvirni ugovor za preventivno i korektivno održavanje FEI Tecnai (s/n D1216, 1999., tip FP5020/20) Transmisijskog elektronskog mikroskopa (TEM). Redovito održavanje i provjera rendgenskog zračenja obvezni su od strane nizozemskog tijela za sigurnost od zračenja ANVS.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 205 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50410000 Usluge popravaka i održavanja aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu
38511100 Pretraživački elektronski mikroskopi
38511200 Transmisijski elektronski mikroskopi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: NL328 Alkmaar en omgeving
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

PO Box 2, 1755 ZG Petten, NIZOZEMSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Okvirni ugovor za preventivno i korektivno održavanje FEI Tecnai20 elektronskog transmisijskog mikroskopa (TEM).

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
19/04/2022

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Ovom se prethodnom informacijskom obavijesti najavljuje namjera javnog naručitelja da objavi budući poziv na nadmetanje. U ovoj fazi nisu dostupne druge informacije ili dokumenti. Zainteresirani gospodarski subjekti pozivaju se da se pretplate na adresu iz odjeljka I.3) kako bi dobili obavijest o nadmetanju i svu dokumentaciju o nabavi, uključujući upute za nadmetanje.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/03/2022