Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice începând de astăzi, 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate

Servicii - 136681-2022

16/03/2022    S53

Ţările de Jos-Petten: Contract-cadru pentru întreținerea preventivă și corectivă a microscopului electronic de transmisie FEI Tecnai20 (TEM)

2022/S 053-136681

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Centrul Comun de Cercetare (JRC), JRC.G - Nuclear Safety and Security, JRC.G.I.4 - Nuclear Reactor Safety and Emergency Preparedness
Adresă: PO Box 2
Localitate: Petten
Cod NUTS: NL328 Alkmaar en omgeving
Cod poștal: 1755 ZG
Țară: Țările de Jos
Persoană de contact: Marie Clément
E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10436
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru pentru întreținerea preventivă și corectivă a microscopului electronic de transmisie FEI Tecnai20 (TEM)

Număr de referinţă: JRC/PTT/2022/OP/0751-PIN
II.1.2)Cod CPV principal
50410000 Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de măsurare, de testare şi de control
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contract-cadru pentru întreținerea preventivă și corectivă a microscopului electronic de transmisie FEI Tecnai (s/n D1216, 1999, tip FP5020/20). Întreținerea regulată și verificarea radiațiilor cu raze X sunt obligatorii de către autoritatea neerlandeză de siguranță împotriva radiațiilor ANVS.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 205 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50410000 Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de măsurare, de testare şi de control
38511100 Microscoape electronice cu scanare
38511200 Microscoape electronice cu transmisie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: NL328 Alkmaar en omgeving
Locul principal de executare:

PO Box 2, 1755 ZG Petten, ȚĂRILE DE JOS.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contract-cadru pentru întreținerea preventivă și corectivă a microscopului electronic de transmisie FEI Tecnai20 (TEM).

II.2.14)Informații suplimentare
II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
19/04/2022

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Prezentul anunț de intenție anunță intenția autorității contractante de a publica o viitoare licitație. În această etapă nu sunt disponibile alte informații sau documente. Operatorii economici interesați sunt invitați să se aboneze la adresa din secțiunea I.3) pentru a obține o notificare în momentul publicării anunțului de participare și a tuturor documentelor licitației, inclusiv a caietului de sarcini al licitației.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/03/2022