Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 136800-2017

12/04/2017    S72

Poland-Krakow: Military vehicles and associated parts

2017/S 072-136800

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: 3 Regionalna Baza Logistyczna
National registration number: 121390415
Postal address: ul. Montelupich 3
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 30-901
Country: Poland
Contact person: Roman Augustyn
E-mail: 3rblog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Fax: +48 261137546
Internet address(es):
Main address: http://www.3rblog.wp.mil.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.3rblog.wp.mil.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: jednostka wojskowa
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa taśm gąsienicowych z nakładkami gumowymi do pływającego transportera samobieżnego PTS-M.

Reference number: 70/2017
II.1.2)Main CPV code
35400000 Military vehicles and associated parts
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa taśm gąsienicowych z nakładkami gumowymi do pływającego transportera samobieżnego PTS-M – 15 kpl.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

3RBLog, Skład Dęblin, ul. Saperów 3, 08-530 Dęblin.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa taśm gąsienicowych z nakładkami gumowymi do pływającego transportera samobieżnego PTS-M – 15 kpl.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Przewiduje się zakup dodatkowo do 5 kpl. taśm gąsienicowych z nakładkami gumowymi do pływającego transportera samobieżnego PTS-M w ramach prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z dokumentami zamówienia.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Art. 43 ust. 2b pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - zachodzi pilna potrzeb udzielenia zamówienia

Uzasadnienie faktyczne: realizacja przedmiotowego zadania przekłada się bezpośrednio na zapewnienie wymogów bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji pływających transporterów samobieżnych PTS-M przewidzianych do zabezpieczenia przepraw wojsk operacyjnych z wojskami sojuszniczymi NATO w miesiącu wrześniu w ramach międzynarodowego ćwiczenia DRAGON-17.

Pozyskanie przedmiotowego asortymentu zamknie ostatni etap doposażenia Wojskowych Jednostek Odbudowy i uzyskania przez nie pełnych zdolności ewakuacyjno - ratowniczych do działań kryzysowych.

Ponadto pozyskanie asortymentu będącego przedmiotem postępowania wymaga długiego okresu wyprodukowania przez potencjalnego wykonawcę, w związku z czym skrócenie terminu składania ofert celem wydłużenia terminu realizacji zamówienia jest zasadne.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/04/2017
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/04/2017
Local time: 09:30
Place:

3 Regionalna Baza Logistyczna, ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków w budynku nr 28 – Kancelaria Jawna.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/04/2017