Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Marché de travaux - 136858-2022

16/03/2022    S53

Sverige-Hudiksvall: Reparation och underhåll av anläggningar

2022/S 053-136858

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Hudiksvalls Kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2379
Postadress: Trädgårdsgatan 4
Ort: Hudiksvall
Nuts-kod: SE313 Gävleborgs län
Postnummer: 824 30
Land: Sverige
Kontaktperson: Daniel Tadesse
E-post: daniel.tadesse@hudiksvall.se
Telefon: +46 65019424
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.hudiksvall.se/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Mekaniska Underhållstjänster

Referensnummer: 11890
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45259000 Reparation och underhåll av anläggningar
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar mekaniska underhållstjänster innefattande reparationsarbeten och underhåll främst inom områdena VA-anläggningar och Värmeverk.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Mekaniska Underhållstjänster

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45259000 Reparation och underhåll av anläggningar
45259100 Reparation och underhåll av anläggning för avloppsvatten
45259200 Reparation och underhåll av reningsverk
45259300 Reparation och underhåll av värmeverk
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE313 Gävleborgs län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Gävleborgs län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar mekaniska underhållstjänster innefattande reparationsarbeten och underhåll främst inom områdena VA-anläggningar och Värmeverk.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Mekaniska Underhållstjänster

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45259000 Reparation och underhåll av anläggningar
45259100 Reparation och underhåll av anläggning för avloppsvatten
45259200 Reparation och underhåll av reningsverk
45259300 Reparation och underhåll av värmeverk
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE313 Gävleborgs län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Gävleborgs län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar mekaniska underhållstjänster innefattande reparationsarbeten och underhåll främst inom områdena VA-anläggningar och Värmeverk.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 226-593972
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Mekaniska Underhållstjänster

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
08/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Hälsinge Rostfria AB
Nationellt registreringsnummer: 559191-5425
Postadress: Fabriksvägen 14
Ort: Bergvik
Nuts-kod: SE313 Gävleborgs län
Postnummer: 82667
Land: Sverige
E-post: stefankallman@outlook.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 6 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Mekaniska Underhållstjänster

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
08/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Xylem Water Solutions Sweden AB
Nationellt registreringsnummer: 556906-0899
Postadress: Norra vägen 22
Ort: Sundsvall
Nuts-kod: SE313 Gävleborgs län
Postnummer: 856 50
Land: Sverige
E-post: jan.magnusson@xylem.com
Internetadress: www.xylemwatersolutions.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 6 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Mekaniska Underhållstjänster

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
08/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Caverion Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556052-8753
Postadress: Box 654
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE313 Gävleborgs län
Postnummer: 751 27
Land: Sverige
E-post: johan.lindholm@caverion.com
Internetadress: www.caverion.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 6 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Kullen 4
Ort: Falun
Postnummer: 79131
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Telefon: +46 233830000
Fax: +46 233830080
Internetadress: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/03/2022