Služby - 136990-2020

20/03/2020    S57

Česko-Žatec: Architektonické, technické a plánovací služby

2020/S 057-136990

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 047-111897)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: město Žatec
Poštovní adresa: náměstí Svobody 1
Obec: Žatec
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 438 24
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová
E-mail: lucie@cityupgrade.cz
Tel.: +420 739415901

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.mesto-zatec.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Mesto_Zatec

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Revitalizace Havlíčkova náměstí v Žatci

II.1.2)Hlavní kód CPV
71240000 Architektonické, technické a plánovací služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této soutěže o návrh je zpracování architektoniko-krajinářského návrhu revitalizace Havlíčkova náměstí v Žatci s cílem oživení místa a transformace na důstojné centrum sídliště Podměstí. Součástí návrhu bude propojení okolních budov a navazujících ploch, které s náměstím souvisí a ovlivňují jeho využití. Místo by se díky úpravám mělo opět stát navštěvovaným a využívaným centrem žateckého Podměstí.

Cílem soutěže je získat kvalitní architektoniko-krajinářský návrh obnovy náměstí a přilehlých ploch, který bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

Žatecké Podměstí neobjevené. Zajímavým místem města Žatec je jeho Podměstí, které se rozprostírá pod hradbami a návrším historického centra města Žatce. Je to kus města s podobně rozsáhlou historií jako centrum, avšak částečně překrytou socialistickou výstavbou sídliště.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/03/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 047-111897

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 15/05/2020
Místní čas: 14:00
Má být:
Datum: 19/05/2020
Místní čas: 14:00
VII.2)Další dodatečné informace:

S ohledem na poskytnuté vysvětlení soutěžních podmínek č. 1 došlo k přiměřenému posunutí konce lhůty pro podávání soutěžních návrhů.