Bauleistung - 137012-2022

16/03/2022    S53

Slowenien-Ljubljana: Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten

2022/S 053-137012

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 023-056501)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Nationale Identifikationsnummer: 5300177000
Postanschrift: Tržaška cesta 19
Ort: Ljubljana
NUTS-Code: SI Slovenija
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
Kontaktstelle(n): Služba za javna naročila
E-Mail: jn.drsi@gov.si
Telefon: +386 22341422
Fax: +386 22341495
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.di.gov.si

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nadgradnja delov železniških medpostajnih odsekov Brezovica - Preserje in Preserje - Borovnica ter dela železniške postaje Borovnica

Referenznummer der Bekanntmachung: 505/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Nadgradnja delov železniških medpostajnih odsekov Brezovica - Preserje in Preserje - Borovnica ter dela železniške postaje Borovnica

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/03/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 023-056501

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 14/03/2022
muss es heißen:
Tag: 05/04/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 14/03/2022
muss es heißen:
Tag: 05/04/2022
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj:
Anstatt:
Tag: 03/03/2022
muss es heißen:
Tag: 23/03/2022
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:
muss es heißen:

1. Točka 1 Navodil za pripravo ponudbe se v delu, kjer sta navedena roka spremeni tako, da se glasi:

Rok za oddajo ponudb

(datum, ura, e-naslov): 5. 4. 2022 10:00 https://ejn.gov.si/eJN2

Odpiranje ponudb

(datum, ura, e-naslov): 5. 4. 2022 12:00 https://ejn.gov.si/eJN2

2. Točka 1 Navodil za pripravo ponudbe se v delu »Rok za izvedbo naročila« dopolni tako, da se na koncu prvega odstavka doda besedilo, ki se glasi:

»Nadgradnja kretnic na B strani ŽP Borovnica se mora izvesti pred začetkom nadgradnje odseka Preserje - Borovnica oz. Brezovica - Preserje.«

3. Točka 2.3 Navodil za pripravo ponudbe se spremeni tako, da se glasi:

»2.3 Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije

Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal javnih naročil www.enarocanje.si (zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, najkasneje dne 23. 3. 2022 do 10:00 ure, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovore najkasneje dne 29. 3. 2022. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.«

4. V vzorcu pogodbe se v 4. členu dodata četrti in peti odstavek, ki se glasita:

»Za dela iz postavk ponudbenega predračuna, se po »cenah na enoto« iz Ponudbenega predračuna obračunavajo vsa poglavja, razen poglavja H.) KRETNICE (DESIGN AND BUILT) iz zavihka III) Postaja Borovnica, ki se obračuna po načelu »skupaj dogovorjena cena«.

Skupaj dogovorjena cena vključuje tudi vrednost presežnih in manjkajočih del ter vrednost nepredvidenih del, za katera je ponudnik vedel, ali bi moral vedeti, da se morajo izvesti.«

5. V vzorcu pogodbe se v 5. členu za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki glasi:

»Nadgradnja kretnic na B strani ŽP Borovnica se mora izvesti pred začetkom nadgradnje odseka Preserje - Borovnica oz. Brezovica - Preserje.«

6. V posebnih pogojih pogodbe se črta dikcija podčlena 11.9 Potrdilo o izvedbi z besedilom:

»Za 1. odstavkom se doda nov odstavek, ki glasi:

»Predpogoj za izdajo Potrdila o izvedbi je pridobljeno dovoljenje za začetek obratovanja.««

7. V posebnih pogojih pogodbe se doda nov podčlen 13.5

»Podčlen 13.5 - Začasni zneski

Za zadnjim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi:

»Višina manipulativnih stroškov v primeru, da izvajalec izvedbo dodatnih ali nepredvidenih del odda v podizvajanje, lahko znaša največ 5 % od vrednosti podizvajalskih del.««

8. Naročnik objavlja

- popravljen Dodatek k ponudbi,

- popravljene Posebne tehnične pogoje (spremembe zahtev v delu, ki se nanašajo na betonske pragove),

- popravljen popis del,

- dodatna dokumenta (Datoteka "DET pritrjevanja v AB konstrukcijo 11_2.pdf" in Datoteka "DET pritrjevanja v AB konstrukcijo 11_3.pdf, 03.11-Enopolna shema razdelilne omare RG.pdf in 03.12-Enopolna shema razdelilne omare RG.pdf)

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: