Доставки - 137460-2021

TIЗаглавиеБългария-София: Мебелировка
NDНомер на публикацията на обявлението137460-2021
PDДата на публикуване19/03/2021
OJНомер на броя на ОВ S55
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаАгенция за държавна финансова инспекция (175076479)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен15/03/2021
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлениетоK - Изменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното изпълнение
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане9 - Не е приложимо
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)39100000 - Мебелировка
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG411
IAИнтернет адрес (URL)https://www.adfi.minfin.bg/bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС