Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 137492-2021

19/03/2021    S55

Danmark-Ballerup: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 055-137492

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organization
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Bach Tengberg
E-mail: fmi-sd-adt04@mil.dk
Telefon: +45 24764237
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/db44eb68-a87e-4e0f-b356-ba3860551819/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ingeniørmæssige og tekniske konsulentydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelses (FMI’s) rammeaftale på levering af ingeniørmæssige og tekniske konsulentydelser udløber til august 2021.

Den planlagt udbudte aftale skal bruges i forbindelse med teknisk dokumentation, tekniske analyser, udarbejdelse af tekniske tegninger, vedligeholdelsesdirektiver og en række andre opgaver der kræver ingeniørmæssig viden eller en teknisk baggrund.

Aftalen skal understøtte FMI med at få udarbejdet konkrete produkter, som nævnt ovenfor, samt tilføre specialiseret viden til FMI.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71356400 Teknisk projektering
71632000 Teknisk prøvning
71356300 Tjenesteydelser i forbindelse med teknisk bistand
71356200 Tjenesteydelser i forbindelse med teknisk støtte
71356100 Tekniske kontroltjenester
71356000 Tekniske tjenester
71350000 Videnskabelig og teknisk virksomhed i forbindelse med ingeniørarbejder
71340000 Integreret ingeniørvirksomhed
71333000 Tjenesteydelser inden for maskinteknik
71334000 Maskintekniske og elektrotekniske tjenester
71335000 Tekniske undersøgelser
71336000 Ingeniørmæssig støttevirksomhed
71322000 Fagmæssig projektering af ingeniørarbejder
71322100 Mængdeberegning i forbindelse med ingeniørarbejder
71317200 Sundheds- og sikkerhedstjeneste
71317100 Rådgivning i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af brand og eksplosion
71317000 Rådgivning i forbindelse med beskyttelse mod og bekæmpelse af farer
71314100 El-tjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

De ingeniør- og tekniske ydelsesområder der vil være omfattet af aftalen er:

1 Ydelsesområde 1: Køretøjsområdet

1.1 Underområde: Facilitering af samarbejde

1.2 Underområde: Integration af systemer

1.3 Underområde: Teknisk dokumentation

2 Ydelsesområde 2: Skibsområdet

2.1 Underområde: Facilitering af samarbejde

2.2 Underområde: Introduktion af våbensystemer

2.3 Underområde: Inddatering i DeMars

3 Ydelsesområde 3: Fly- og helikopterområdet

3.1 Underområde: Facilitering af samarbejde

3.2 Underområde: Motorer og eftersyn

4 Ydelsesområde 4: Projektledelse og –styring

4.1 Underområde: Projektledelse og -styring.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
14/05/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/03/2021