Tjenesteydelser - 137517-2021

19/03/2021    S55

Danmark-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2021/S 055-137517

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Maiken Ulsøe
E-mail: maul@aarhus.dk
Telefon: +45 41872069
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7bddc474-94ad-43ec-961e-27660b16f03c/homepage
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7bddc474-94ad-43ec-961e-27660b16f03c/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bestillingssystem (bestilling for borgere og styring af stomiprodukter)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aarhus Kommune (som repræsenterer kommunerne i den midtjyske landsdel) har sammen med Odense Kommune (som repræsenterer kommunerne i den syddanske landsdel), Region Syddanmark og Region Midtjylland arbejdet på et Stomiprojekt med det formål at skabe kvalitet for borgere med stomi og herunder optimere processer og økonomi på tværs af sektorer. Stomiprojektet understøtter således økonomiaftalerne for regioner og kommuner om at skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor. For at kunne indfri den ambition er der behov for en ny fælles løsningsmodel på stomiområdet, hvor et bestillingssystem kommer til at spille en central rolle. Udbuddet omfatter således bestillingssystemet. Den fælles løsningsmodel skal drives i regi af Fælles Service Center (FSC), og FSC bliver således systemejer af bestillingssystemet.

Formålet er et høringsmøde med de interesserede leverandører enkeltvis. Høringsmødet forventes at foregå i perioden: 26-28 april 2021.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Region Midtjylland og kommunerne i den midtjyske landsdel der er tilsluttet, og Region Syddanmark og de kommuner i Syddanske landsdel der er tilsluttet stomiprojektet.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indkøbet af et bestillingssystem forventes gennemført som et funktionsudbud. Udbudsformen forventes at blive udbud med forhandling.

Udbuddet forventes gennemført i perioden august 2021 – august 2022.

Kvalitet for borgere med stomi er i denne sammenhæng at skabe tryghed for borgeren ved et mere sammenhængende behandlingsforløb. Et sammenhængende behandlingsforløb består i at tilbyde ensartede produkter på tværs af regioner og kommuner samt at sikre én indgang til det offentlige ved bestilling af stomiprodukter til hjemmebehandling og til sundhedsfaglig rådgivning.

For at kunne indfri den ambition er der behov for en ny fælles løsningsmodel på stomiområdet, hvor et bestillingssystem kommer til at spille en central rolle. Udbuddet omfatter således bestillingssystemet.

Den fælles løsningsmodel skal drives i regi af Fælles Service Center (FSC), og FSC bliver således systemejer af bestillingssystemet.

Fælles Service Center er en tværsektoriel forening, der understøtter kommuner og regioner i udbredelsen af telemedicinske løsninger og produkter til hjemmebehandling. Fælles Service Centers medlemmer består i dag af Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske landsdel. Som følge af stomiprojektet vil også Region Syddanmark og 14 kommuner i den syddanske landsdel blive optaget som medlemmer af Fælles Service Center for at kunne benytte den fælles løsningsmodel, som bestillingssystemet bliver en del af.

Bestillingssystemet skal i hovedtræk understøtte følgende behov:

— E-katalog for stomiprodukter, hvor stomileverandører kan indlæse og opdatere produkter

— Administration af borgeres bevillinger og stamdata (stamdata koblet med CPR-register)

— Bestilling af produkter for borgere (webshop-løsning)

— Overførsel af bestillinger til lager- og logistikpartner

— Forecast på produktforbrug (baseret på antal bevilligede produkter) samt historisk produktforbrug

— Understøtte fakturering af produktforbrug pr. myndighed / kommune.

Se følgende videoen om baggrunden og formålet med stomi-projektet og den fælles løsningsmodel her:

https://vimeo.com/398466775/4aca4fd4a7

Bestillingssystemet skal være klar til drift 18. april 2023, sammen med hele stomiløsningen.

Der er i alt 31 kommuner der er tilmeldt projektet inkl. Region Syddanmarks midlertidige patienter.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Under den i I.1) angivende internetadresse er følgende dokumenter tilgængeligt:

— Høringsmateriale vedr. bestillingssystem til fælles offentlig løsningsmodel (stomiprojektet)

— Skabeloner til beskrivelse af leverandør (anmodning)

— skabeloner til besvarelse af spørgsmål indenfor 12 fokusområder.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/10/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/03/2021