Tjänster - 137631-2020

23/03/2020    S58

Frankrike-Strasbourg: Ramverk för övergripande teknik (Transversal Engineering Framework - TEF)

2020/S 058-137631

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 025-055396)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)
Postadress: 18 rue de la Faisanderie
Ort: Strasbourg
Nuts-kod: FR FRANCE
Postnummer: 10415
Land: Frankrike
E-post: LISA-2019-OP-01-TEF-TENDERING@eulisa.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: www.eulisa.europa.eu
Upphandlarprofil: www.eulisa.europa.eu/procurements
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Frontex — Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
Postadress: Plac Europejski 6
Ort: Warsaw
Nuts-kod: PL POLSKA
Postnummer: 00-844
Land: Polen
E-post: procurement@frontex.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: www.frontex.europa.eu

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramverk för övergripande teknik (Transversal Engineering Framework - TEF)

Referensnummer: LISA/2019/OP/01
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Omfattningen av dessa anbudsinfordringar inkluderar design och stöd för kärnverksamhetssystem och interoperabilitetskomponenter, tillhandahållande av kärnverksamhetssystem och interoperabilitetskomponenter, testning av kärnverksamhetssystem och interoperabilitetskomponenter samt design och tillhandahållande av infrastruktur för nya system.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/03/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 025-055396

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 31/03/2020
Ska det stå:
Datum: 14/04/2020
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 06/04/2020
Lokal tid: 14:00
Ska det stå:
Datum: 21/04/2020
Lokal tid: 14:00
VII.2)Övriga upplysningar: