Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 137754-2019

26/03/2019    S60

Belgia-Bruxelles: Studiu privind oportunitățile care decurg din includerea tehnologiilor de energie pe bază de hidrogen în planurile naționale privind energia și clima

2019/S 060-137754

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Întreprinderea Comună Pile de Combustie și Hidrogen 2
Adresă: TO 56-60
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: info.procurement@fch.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.fch.europa.eu/
Adresa profilului cumpărătorului: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4596
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4596
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4596
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Studiu privind oportunitățile care decurg din includerea tehnologiilor de energie pe bază de hidrogen în planurile naționale privind energia și clima

Număr de referinţă: FCH / OP/ Contract 234
II.1.2)Cod CPV principal
73200000 Servicii de consultanţă în cercetare şi în dezvoltare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Studiul actual vizează identificarea oportunităților în materie de locuri de muncă, dezvoltare, sustenabilitatea mediului și securitatea energetică prin includerea tehnologiilor de energie pe bază de hidrogen în planurile naționale privind energia și clima, estimând, în același timp, impactul financiar. Hidrogenul oferă atât un mecanism de integrare sectorială, cât și o cuplare sectorială, precum și opțiunea de stocare a energiei pe scară largă pe perioade lungi de timp sau de transport din regiunile de aprovizionare către centrele de cerere. Prin urmare, hidrogenul este sistemic și trebuie să asigure tranziția sistemului energetic.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Licitația actuală este lansată pentru achiziționarea serviciilor unui contractant sau a mai multor contractanți care lucrează împreună pentru a realiza un studiu care vizează identificarea oportunităților în materie de locuri de muncă, dezvoltare, sustenabilitatea mediului și securitatea energetică prin includerea tehnologiilor de energie pe bază de hidrogen în planurile naționale privind energia și clima, estimând, în același timp, impactul financiar. Hidrogenul oferă atât un mecanism de integrare sectorială, cât și o cuplare sectorială, precum și opțiunea de stocare a energiei pe scară largă pe perioade lungi de timp sau de transport din regiunile de aprovizionare către centrele de cerere. Prin urmare, hidrogenul este sistemic și trebuie să asigure tranziția sistemului energetic.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 300 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

O eventuală prelungire de 3 luni este inclusă în durata totală maximă a contractului în cazul unor circumstanțe neprevăzute.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Orizont 2020

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 26/04/2019
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 30/04/2019
Ora locală: 11:00
Locul:

Avenue de la Toison d'Or 56-60, 1060 Brussels, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrunewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/03/2019