Na internetových stránkách TED se ode dneška, 2. listopadu 2022, začínají používat elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Služby - 137757-2019

26/03/2019    S60

Švédsko-Solna: Posouzení nových technologií pro sledování, prevenci a kontrolu infekčních nemocí

2019/S 060-137757

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 034-075775)

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
Poštovní adresa: Gustav III:s boulevard 40
Obec: Solna
Kód NUTS: SE SVERIGE
PSČ: 169 73
Země: Švédsko
Kontaktní osoba: Procurement Back Office
E-mail: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.ecdc.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Posouzení nových technologií pro sledování, prevenci a kontrolu infekčních nemocí

Spisové číslo: OJ/2019/OCS/10467
II.1.2)Hlavní kód CPV
85100000 Zdravotnické zabezpečení
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

ECDC zahajuje projekt za účelem:

1) identifikovat a shromažďovat příslušné důkazy a prezentovat je ve formě, která slouží jako zdroj informací pro ECDC a její klíčové zúčastněné strany, a podporuje strategické rozhodování v oblasti nových technologií potenciálně relevantních pro veřejné zdraví a mandát střediska;

2) posoudit osvědčený a možný budoucí dopad (časový rámec 5-10 let) nedávných pokroků v oblastech:

a) informační a komunikační technologie; a

b) mikrobiologické testování a mikrobiologická diagnostika týkající se veřejného zdraví, zejména sledování, prevence a kontrola přenosných nemocí. Na základě bodů 1) a 2) bude ECDC v úzké spolupráci se svými hlavními zainteresovanými stranami v následujících letech identifikovat nové technologie s největším potenciálem – pozitivní i rušivé – stejně jako funkce ECDC a otázky veřejného zdraví v rámci kompetence střediska, které by mohly mít prospěch z identifikovaných nových technologií a příslušných investic, a vypracuje realizační plán.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21/03/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 034-075775

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 01/04/2019
Místní čas: 16:00
Má být:
Datum: 10/04/2019
Místní čas: 16:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 03/04/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 12/04/2019
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: