Tjenesteydelser - 13776-2015

Vis forkortet udgave

16/01/2015    S11

Belgien-Bruxelles: »IKT til arbejde: digitale færdigheder på arbejdspladsen« — SMART 2014/0048

2015/S 011-013776

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, Direktorat F: Koordinering, afdeling F4 — Vidensgrundlag
Postadresse: BU25 01/174
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Att: Lucilla Sioli, kontorchef
Mailadresse: cnect-f4@ec.europa.eu
Telefon: +32 22951262
Fax: +32 22998049

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=566

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Andet: kommunikationsnet, indhold og teknologi.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
»IKT til arbejde: digitale færdigheder på arbejdspladsen« — SMART 2014/0048.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 10: Markeds- og opinionsundersøgelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: i kontrahentens lokaler.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Formålet med denne undersøgelse er indsamling og analyse af opdaterede oplysninger om omfanget af digitale færdigheder på dagens arbejdsmarked. Undersøgelsen skal resultere i en vurdering af andelen af job i EU og EU-medlemsstaterne, også efter sektor, der kræver digitale færdigheder, fremlægge dokumentation for niveau/type af digitale færdigheder (grundlæggende brugerfærdigheder (»digitale færdigheder«), avancerede brugerfærdigheder, driftsmæssige færdigheder eller færdigheder inden for sociale medier, programmering og faglige IKT-færdigheder, eBusiness-færdigheder osv.), der kræves af de forskellige job og i forskellige sektorer, samt hvordan behovet for sådanne færdigheder har ændret sig over de seneste år, og hvordan det forventes at ændre sig i fremtiden. Undersøgelsen skal identificere de vigtigste mangler inden for digitale færdigheder i forskellige erhvervskategorier og økonomiske sektorer samt indsamle oplysninger om, hvordan arbejdsgiverne håndterer mangler inden for IKT-færdigheder og digitale færdigheder og de primære flaskehalse/barrierer i forbindelse med forbedret tilgængelighed af digitale færdigheder/personale med digitale færdigheder.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling, 79310000 Markedsanalyse

II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 291 152 EUR
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Forståelse af de krævede opgaver. Vægtning 30
2. Buddets tekniske kvalitet. Vægtning 50
3. Arbejdets tilrettelæggelse. Vægtning 20
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
SMART 2014/0048.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2013/S 252-441252 af 31.12.2013

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 146-261500 af 1.8.2014

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 30-CE-0676076/00-14
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
19.12.2014
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 5
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: Ecorys UK Ltd i partnerskab med Danish Technological Institute
Postadresse: 92-93 Edward Street, Quay Place, Albert House
By: Birmingham
Postnummer: B1 2RA
Land: Det Forenede Kongerige
Mailadresse: birmingham@uk.ecorys.com
Telefon: +44 8453137455
Fax: +44 8453137454

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 291 152 EUR
Eksklusive moms
Hvis der er tale om en årlig eller månedlig værdi:
Antal måneder: 15
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand:
Andel: 12,80 %

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: H2020.
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, att.: Lucilla Sioli
Postadresse: kontor BU25 1/174
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Telefon: +32 22951262
Fax: +32 22998049
Internetadresse: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
6.1.2015