Služby - 137775-2019

26/03/2019    S60    Evropský parlament - Služby - Dodatečné informace - Otevřené řízení 

Lucembursko-Lucemburk: Překladatelské služby do bulharštiny, češtiny, dánštiny, nizozemštiny, angličtiny, estonštiny, finštiny, francouzštiny, řečtiny, maďarštiny, irštiny, italštiny, lotyštiny, litevštiny, maltštiny, portugalštiny, slovenštiny, slovinštiny a švédštiny

2019/S 060-137775

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 054-123613)

Legal Basis:

Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Evropský parlament
Directorate-General for Translation, plateau de Kirchberg, BP 1601
Luxembourg
L-2929
Lucembursko
Kontaktní osoba: Stephane Vivard
E-mail: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu
Kód NUTS: LU

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.europarl.europarl.eu

Adresa profilu zadavatele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4570

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Překladatelské služby do bulharštiny, češtiny, dánštiny, nizozemštiny, angličtiny, estonštiny, finštiny, francouzštiny, řečtiny, maďarštiny, irštiny, italštiny, lotyštiny, litevštiny, maltštiny, portugalštiny, slovenštiny, slovinštiny a švédštiny

Spisové číslo: TRA/EU19/2019
II.1.2)Hlavní kód CPV
79530000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Evropský parlament působící jako veřejný zadavatel jménem následujících schvalujících orgánů: Evropského parlamentu, Evropského účetního dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů rozhodl o vyhlášení této výzvy k podání nabídky k uzavření rámcových smluv (FWC ) pro poskytování překladatelských služeb jednojazyčných a vícejazyčných zdrojových jazykových dokumentů do bulharštiny, češtiny, dánštiny, nizozemštiny, angličtiny, estonštiny, finštiny, francouzštiny, řečtiny, maďarštiny, irštiny, italštiny, lotyštiny, litevštiny, maltštiny, portugalštiny, slovenštiny, slovinštiny a švédštiny (viz specifikace nabídkového řízení).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21/03/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 054-123613

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:

Uchazečům, kteří svou plánovanou účast neoznámí do 15.4.2019, bude automaticky zamítnut přístup na otevírání nabídek. V oznámení musí být uvedeno jméno osoby, která se otevírání zúčastní, a příslušná položka (příslušné položky).

Má být:

Uchazečům, kteří svou plánovanou účast neoznámí do 16.4.2019, bude automaticky zamítnut přístup na otevírání nabídek. V oznámení musí být uvedeno jméno osoby, která se otevírání zúčastní, a příslušná položka (příslušné položky).

Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 12/04/2019
Má být:
Datum: 16/04/2019
VII.2)Další dodatečné informace: