Servicii - 137775-2019

26/03/2019    S60

Luxemburg-Luxemburg: Servicii de traducere în limbile bulgară, cehă, daneză, neerlandeză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, greacă, maghiară, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, malteză, portugheză, slovacă, slovenă și suedeză

2019/S 060-137775

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 054-123613)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: Directorate-General for Translation, plateau de Kirchberg, BP 1601
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: L-2929
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Stephane Vivard
E-mail: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.europarl.europarl.eu
Adresa profilului cumpărătorului: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4570

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de traducere în limbile bulgară, cehă, daneză, neerlandeză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, greacă, maghiară, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, malteză, portugheză, slovacă, slovenă și suedeză

Număr de referinţă: TRA/EU19/2019
II.1.2)Cod CPV principal
79530000 Servicii de traducere
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Parlamentul European, care acționează în calitate de Autoritate Contractantă în numele Consiliului Uniunii Europene, al Curții de Conturi Europene, al Comitetului Economic și Social European și al Comitetului Regiunilor, a decis să lanseze această invitație la licitație pentru a încheia contracte-cadru (FWC ) pentru prestarea de servicii de traducere a documentelor lingvistice cu sursă monolingvă şi multilingvă în limbile bulgară, cehă, daneză, neerlandeză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, greacă, maghiară, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, malteză, portugheză, slovacă, slovenă și suedeză (a se vedea caietul de sarcini al licitației).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21/03/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 054-123613

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:

Ofertanților care nu comunică intenția de a participa până la data de 15.4.2019 le va fi refuzat în mod automat accesul la deschidere. Numele persoanei care participă la deschiderea ofertelor şi lotul (loturile) în cauză trebuie menționate în respectiva notificare.

A se citi:

Ofertanților care nu comunică intenția de a participa până la data de 16.4.2019 le va fi refuzat în mod automat accesul la deschidere. Numele persoanei care participă la deschiderea ofertelor şi lotul (loturile) în cauză trebuie menționate în respectiva notificare.

Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 12/04/2019
A se citi:
Data: 16/04/2019
VII.2)Alte informații suplimentare: