Lieferungen - 13779-2019

11/01/2019    S8    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Tschechische Republik-Hradec Králové: Laborreagenzien

2019/S 008-013779

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
00216208
Šimkova 870
Hradec Králové
50011
Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Karolína Fischerová
Telefon: +420 495816461
E-Mail: fischerova@lfhk.cuni.cz
NUTS-Code: CZ052

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.lfhk.cuni.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_11.html

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_11.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
25702599
Korunní 1302/88
Praha 10
101 00
Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Martina Šelejová
Telefon: +420 222510010
E-Mail: selejova@hvhlegal.cz
Fax: +420 222510551
NUTS-Code: CZ01

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.hvhlegal.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_11.html

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_11.html
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

LF HK – BBMRI-CZ: Síť biobank – Spotřební materiál a reagencie pro sekvenátor Miniseq

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky reagenční chemie a pipetovacích špiček k provádění sekvenačních běhů na stolním vysokokapacitním sekvenenátoru MiniSeq (Illumina).

Veřejná zakázka je ve smyslu § 35 ZZVZ rozdělena na části A a B.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 885 586.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sekvenační chemie (reagencie)

Los-Nr.: A
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ052
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění je Laboratoř molekulární patologie, Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN HK, se sídlem Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sekvenační chemie je nezbytným předpokladem pro realizaci (spuštění a provedení) sekvenačních běhů na přístroji MiniSeq. Při samotném procesu sekvenace je nejdříve v laboratoři připravena tzv. sekvenační knihovna- koncentrovaná směs vybraných DNA fragmentů s navázanými oligonukleotidy odpovídajícími jednotlivým vzorkům (indexy) a oligonukleotidy pro provedení sekvenace (adaptory). Tato knihovna je dále sekvenována na NGS (Next-Generation Sequencing) přístroji, kdy pomocí sekvenační chemie na flowcell proběhne tvorba klastrů a sekvenační reakce.

Požadovaná sekvenační chemie bude využita k analýzám nádorové DNA získané z tkáně fixované formalinem a zalité do parafinu. Bude sloužit k sekvenování knihoven DNA připravených technologií cíleného obohacení k vyhledávání a mnohonásobné porovnávání jednobodových mutací (SNPs), delecí, inzercí, variací v počtu kopií (CNV), sekvenaci složitých oblastí genomu (GC-bohaté oblasti, oblasti homopolymerů, oblasti s repetitivními sekvencemi).

Sekvenační chemie musí být kompatibilní se sekvenátorem MiniSeq (Illumina).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 766 380.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 04/03/2019
Ende: 28/02/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

BBMRI-CZ: Síť biobank – univerzální platforma k výzkumu etiopatogeneze chorob

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001674

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Spotřební plasty (pipetovací špičky)

Los-Nr.: B
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38437000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ052
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění je Laboratoř molekulární patologie, Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN HK, se sídlem Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Požadovaný spotřební materiál - pipetovací špičky - bude využit k přesnému dávkování jednotlivých reagencií při přípravě vzorku, přípravě sekvenační knihovny a její kvantifikace a spuštění sekvenační reakce na přístroji MiniSeq (Illumina).

Laboratoř molekulární patologie je vybavena pipetami zn. Eppendorf, požadované pipetovací špičky musí být s těmito pipetami zcela kompatibilní.

Pipetovací špičky budou dodány za podmínek, v kvalitě, počtech, velikostech a objemech uvedených v zadávací dokumentaci a také příloze 1B.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 119 206.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 28
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ vyhrazuje právo po uzavření smlouvy na část B Veřejné zakázky objednat u vybraného účastníka (prodávajícího) více balení pipetovacích špiček o velikosti 200 uL (pro pipetování objemu 2-200 uL), než je předmětem plnění této Veřejné zakázky (tzn. více, než je uvedeno v tabulce v čl. 4.2. ZD), a to za jednotkovou cenu nabídnutou účastníkem, avšak pouze v max. hodnotě rozdílu předpokládané hodnoty části B veřejné zakázky a nabídkové ceny účastníka pro část B veřejné zakázky. Zadavatel je oprávněn tohoto práva využít v max. lhůtě do jednoho měsíce od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

BBMRI-CZ: Síť biobank – univerzální platforma k výzkumu etiopatogeneze chorob

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001674

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Dodavatel podle § 77 odst. 1 ZZVZ prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ nepožaduje prokázání profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 ZZVZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace podle § 78 ZZVZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace podle § 78 ZZVZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ nepožaduje prokázání technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ nepožaduje prokázání technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/02/2019
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/02/2019
Ortszeit: 11:00
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zadavatel otevře nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek se bude s ohledem na skutečnost, že zadavatel umožňuje podání nabídek pouze elektronicky, konat bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení. Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechien
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechien
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019