Stavební práce - 137990-2020

23/03/2020    S58

Česko-Praha: Stavební práce

2020/S 058-137990

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 241-590431)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad
Národní identifikační číslo: 49370227
Poštovní adresa: Jankovcova 1518/2
Obec: Praha 7
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 170 04
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Kohout, advokát
E-mail: lukas.kohout@dppartners.cz
Tel.: +420 226521300

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://nku.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/NKU

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu - opakované řízení

II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Zadavatel má v úmyslu pořídit výstavbou své sídlo na pozemku v Praze 7, katastrální území Holešovice, parcelní číslo 708/4, s nímž přísluší hospodařit České republice - Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. V rámci výstavby svého sídla zadavatel vyčlení v objektu budovaného sídla prostory pro potřeby parlamentní knihovny a archivu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Výstavba sídla bude zadávána formou požadavku na výkon nebo funkci dle ZZVZ.

Cílem veřejné zakázky je zajištění výstavby nového sídla zadavatele. Stavba nového sídla zadavatele bude dokončením komplexu A7 ARENA Holešovický pivovar. Plocha celého pozemku, kde jsou stavby realizovány, je 31 910 m2, z toho pozemek České republiky - NKÚ parc.č.: 708/4, katastrální území Holešovice (730122) je 7 216 m2 (dle údajů v KN).

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena ve čl. 2.5. zadávací dokumentace a ve smlouvě o dílo, jejíž vzor tvoří přílohu C zadávací dokumentace, a to včetně příloh.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/03/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 241-590431

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 27/03/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 01/04/2020
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 27/03/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 01/04/2020
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Zadavatel v důsledku vysvětlení zadávací dokumentace č. 19 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 1. 4. 2020 do 10:00 hod.