TED svetainė parengta e. formoms nuo 2022-11-02. Pasikeitė paieška: pritaikykite iš anksto nustatytas ekspertų užklausas. Susipažinkite su pakeitimais svetainės naujienose ir atnaujintuose pagalbos puslapiuose.

Paslaugos - 138009-2014

Pateikti glaustą rodinį

23/04/2014    S79

Liuksemburgas-Liuksemburgas: 2013 m. metinis rangovų sąrašas

2014/S 079-138009

Paslaugos

(Finansinio reglamento taikymo taisyklių 124 straipsnis; 29.10.2012 Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012)


I dalis: Skiriančioji organizacija

I.1)Oficialus skiriančiosios organizacijos pavadinimas ir adresas:

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, Infrastruktūros generalinis direktoratas, boulevard Konrad Adenauer, 2925Liuksemburgas, LIUKSEMBURGAS. Tel. +352 4303-1. Interneto adresas: http://www.curia.europa.eu


II dalis: Sutartys, apie kurių paskyrimą nebuvo pranešta jokiu konkrečiu skelbimu

II.1)Sutarties pobūdis:
Paslaugos.
II.2)Sutarties numeris 1
II.2.1)Susitariančiosios šalies pavadinimas ir adresas:
Administration communale de la ville de Luxembourg, 42, place Guillaume II, 1648 Liuksemburgas, LIUKSEMBURGAS.
II.2.2)Sutarties objektas:
Teisingumo Teismo darbuotojams skirtas transportas Liuksemburgo miesto autobusų paslaugoms teikti.
II.2.3)Informacija apie sutarties vertę:
Bendra vertė: 125 235,25 EUR.


III dalis: Papildoma informacija

III.2)Šio skelbimo išsiuntimo data:
11.4.2014.