Pakalpojumi - 138009-2014

Rādīt kompakto skatījumu

23/04/2014    S79

Luksemburga-Luksemburga: Ikgadējais darbuzņēmēju saraksts – 2013. gads

2014/S 079-138009

Pakalpojumi

(Finanšu regulas piemērošanas noteikumu 124. pants; Komisijas 29.10.2012 Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012)


I iedaļa: Iestāde, kas piešķir līgumu

I.1)Iestādes, kas piešķir līgumu, pilns nosaukums un adrese:

Eiropas Savienības Tiesa, Infrastruktūras ģenerāldirektorāts, boulevard Konrad Adenauer, 2925Luksemburga, LUKSEMBURGA. Tālr. +352 4303-1. Internets: http://www.curia.europa.eu


II iedaļa: To līgumu saraksts, par kuriem nav publicēts īpašs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

II.1)Līguma veids:
Pakalpojumi.
II.2)Līgums Nr. 1
II.2.1)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese:
Administration communale de la ville de Luxembourg, 42, place Guillaume II, 1648 Luksemburga, LUKSEMBURGA.
II.2.2)Līguma priekšmets:
Luksemburgas pilsētas autobusu pārvadājumu pakalpojumi Tiesas darbiniekiem.
II.2.3)Informācija par līguma vērtību:
Kopējā cena: 125 235,25 EUR.


III iedaļa: Papildinformācija

III.2)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
11.4.2014.