S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Ured za publikacije EU-a ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Roba - 138319-2019

TINazivHrvatska-Gospić: Električna energija
NDBroj dokumenta138319-2019
PDDatum objave26/03/2019
OJBroj izdanja60
TWMjestoGOSPIĆ
AUNaziv naručiteljaGrad Gospić (22538763965)
OLIzvorni jezikHR
HDRubrikaRoba - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak
CYDržavaHR
AAVrsta naručitelja3 - Jedinice lokalne ili regionalne samouprave
HAEU Institution-
DSDokument je poslan21/03/2019
DTRok23/04/2019
NCUgovor2 - Roba
PRPostupak1 - Otvoreni postupak
TDVrsta dokumenta3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCBrojčana oznaka CPV-a09310000 - Električna energija
RCNUTS kodHR032
IAInternetska adresa (URL)www.gospic.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU