Usługi - 138364-2021

  • 613094-2020: Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych
    Data publikacji:18/12/2020Termin:26-01-2021
    Dokument:Ogłoszenie o zamówieniu
    Nazwa instytucji:Województwo Podkarpackie – Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie