Lieferungen - 13843-2019

11/01/2019    S8    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Drucker und Plotter

2019/S 008-013843

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
AK04357
Szabolcs utca 37–43.
Budapest
1135
Ungarn
Kontaktstelle(n): Marschall József
Telefon: +36 17955232
E-Mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950432
NUTS-Code: HU110

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.kozbeszerzes.gov.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Központosított Közbeszerzés

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30232100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Keretmegállapodások kötése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére Nyomat előállító eszközök és hozzá tartozó eredeti (OEM) kiegészítők szállítása és a közbeszerzési dokumentációban meghatározott kapcsolódó szolgáltatások teljesítése, valamint újra- és utángyártott kellékanyagok szállítása tárgyban az alábbiak szerint:

1. rész: Homogén Multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok

2. rész: Általános Multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok

3. rész: Nyomtatók, Tintasugaras multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok

4. rész: Kellékanyag (kizárólag után gyártott és újra gyártott kellékanyagok)

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 25 000 000 000.00 HUF
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Homogén Multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30121100
30125000
50313100
50313200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU1
NUTS-Code: HU2
NUTS-Code: HU3
Hauptort der Ausführung:

Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Az 1. részre vonatkozó információk:

1. Az ajánlatot a műszaki leírásban előírtak és a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező xlsx fájl szerint kell benyújtani. A közbeszerzési dokumentációban meghatározott valamennyi sorra kötelező az ajánlattétel.

2. Az érvényes ajánlattételhez az ajánlatba be kell csatolni a megajánlott gyártmány gyártójának, vagy a gyártó magyarországi képviseletétől származó ún. gyártói támogatói nyilatkozatot.

3. Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy a dokumentációban meghatározott termékekre egy azonos gyártótól származó (homogén) termékekkel, tegyenek ajánlatot.

4. A kapcsolódó szolgáltatások csak és kizárólag az ajánlattevő által a jelen eljárás keretében megajánlott gyártmányhoz kapcsolódóan ajánlhatók meg.

5. Az árnak tartalmaznia kell a kiszállás, kiszállítás, a beállítás és az üzembe helyezés költségét is.

6. Az ajánlatban nyilatkozni kell, hogy a megajánlott termékek a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges összes engedély követelményének megfelelnek.

7. A rész keretszáma: 12

8. A műszaki leírásban előírt megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére figyelemmel a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés.

9. A Kbt. 81.§ (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. A Kbt. 81.§ (5) bekezdés alapján ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében végzi el a bírálatot.

10. Ajánlatkérő a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írt elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határoz meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bek. alapján megadja, hogy az eljárás 1. részében nem alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott eljárások esetében az intézmény köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

A KM eljárás 2. részében a beszerzések intézményi igénytől függően az EU Alapokból is megvalósulhatnak figyelemmel a Kbt. 53.§ (6) bek-ben előírtakra. A Kbt. 135. § (5) bek-ének megfelelően a KM alapján megkötendő egyedi szerződések esetén felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, ha a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Általános Multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30121100
30125000
50313100
50313200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU1
NUTS-Code: HU2
NUTS-Code: HU3
Hauptort der Ausführung:

Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A 2. részre vonatkozó információk:

1. Az ajánlatot a műszaki leírásban előírtak és a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező xlsx fájl szerint kell benyújtani. A közbeszerzési dokumentációban meghatározott valamennyi sorra kötelező az ajánlattétel.

2. A kapcsolódó szolgáltatások csak és kizárólag az ajánlattevő által a jelen eljárás keretében megajánlott gyártmányhoz kapcsolódóan ajánlhatók meg.

3. Az árnak tartalmaznia kell a kiszállás, kiszállítás, a beállítás és az üzembe helyezés költségét is.

4. Az ajánlatban nyilatkozni kell, hogy a megajánlott termékek a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges összes engedély követelményének megfelelnek.

5. A rész keretszáma: 14

6. A műszaki leírásban előírt megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére figyelemmel a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés.

7. A Kbt. 81.§ (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. A Kbt. 81.§ (5) bekezdés alapján ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében végzi el a bírálatot.

8. Ajánlatkérő a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írt elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határoz meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bek. alapján megadja, hogy az eljárás 2. részében nem alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott eljárások esetében az intézmény köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

A Kbt. 135. § (5) bek-ének megfelelően a KM alapján megkötendő egyedi szerződések esetén felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, ha a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nyomtatók, Tintasugaras multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30232100
50310000
30125100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU1
NUTS-Code: HU2
NUTS-Code: HU3
Hauptort der Ausführung:

Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A 3. részre vonatkozó információk:

1. Az ajánlatot a műszaki leírásban előírtak és a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező xlsx fájl szerint kell benyújtani. A közbeszerzési dokumentációban meghatározott valamennyi sorra kötelező az ajánlattétel.

2. A nyomat előállító rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatások csak és kizárólag az ajánlattevő által a jelen eljárás keretében megajánlott gyártmány(ok)hoz kapcsolódóan ajánlhatók meg.

3. A rész keretszáma: 14

4. Az árnak tartalmaznia kell a kiszállás, kiszállítás, a beállítás és az üzembe helyezés költségét is.

5. Az ajánlatban nyilatkozni kell, hogy a megajánlott termékek a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges összes engedély követelményének megfelelnek.

6. A műszaki leírásban előírt megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére figyelemmel a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.

7. A Kbt. 81.§ (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. A Kbt. 81.§ (5) bekezdés alapján ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében végzi el a bírálatot.

8. Ajánlatkérő a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írt elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határoz meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bek. alapján megadja, hogy az eljárás 3. részében nem alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott eljárások esetében az intézmény köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

A KM eljárás 2. részében a beszerzések intézményi igénytől függően az EU Alapokból is megvalósulhatnak figyelemmel a Kbt. 53.§ (6) bek-ben előírtakra. A Kbt. 135. § (5) bek-ének megfelelően a KM alapján megkötendő egyedi szerződések esetén felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, ha a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kellékanyag (kizárólag után gyártott és újra gyártott kellékanyagok)

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30125100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU1
NUTS-Code: HU2
NUTS-Code: HU3
Hauptort der Ausführung:

Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A 4. részre vonatkozó információk:

1. Az ajánlatot a műszaki leírásban előírtak és a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező xlsx fájl szerint kell benyújtani. A közbeszerzési dokumentációban meghatározott valamennyi sorra kötelező az ajánlattétel.

2. A tonerek esetén az újragyártás időpontjától számított, a csomagoláson feltüntetett 2 év jótállást, a tintapatronok esetén az újragyártás időpontjától számított, a csomagoláson feltüntetett 1 év jótállást kötelező biztosítani, továbbá a csomagoláson a típusszámot is fel kell tüntetni.

3. A nyertes ajánlattevőknek a kiürült nyomtató tonerekre és festékpatronokra (eredeti és után/újra gyártottra is) visszavásárlási és a gyártóhoz történő visszajuttatási kötelezettséget kell vállalni.

4. Az ellátás biztonsága érdekében, vevői igény esetén a vevő által megadott helyen, a tervezett beszerzés (egyedi szerződés) értékének 10-20 %-ban konszignációs raktár létrehozását vállalni kell.

5. Az árnak tartalmaznia kell a kiszállás, kiszállítás, a beállítás és az üzembe helyezés költségét is.

6. Az ajánlatban nyilatkozni kell, hogy a megajánlott termékek a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges összes engedély követelményének megfelelnek.

7. A rész keretszáma: 8

8. A műszaki leírásban előírt megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére figyelemmel a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés.

9. A Kbt. 81.§ (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. A Kbt. 81.§ (5) bekezdés alapján ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében végzi el a bírálatot.

10. Ajánlatkérő a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írt elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határoz meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bek. alapján megadja, hogy az eljárás 4. részében nem alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott eljárások esetében az intézmény köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

A KM eljárás 2. részében a beszerzések intézményi igénytől függően az EU Alapokból is megvalósulhatnak figyelemmel a Kbt. 53.§ (6) bek-ben előírtakra. A Kbt. 135. § (5) bek-ének megfelelően a KM alapján megkötendő egyedi szerződések esetén felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, ha a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 027-058342
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: KM0101-12FMNY18
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Homogén Multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/12/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 12
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 12
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 12
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Colorspectrum Kft.-Euro-Profil Kft.-Rufusz Computer Informatikai Zrt
Dolmány u. 26.
Budapest
1131
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Global Union Kft.-Bravocopy Kft.
Újvilág u. 50–52
Budapest
1145
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Konica Minolta Magyarország Kft. - Manual Hungary Kft
Galvani u. 4.
Budapest
1117
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
CSP Service Kft.-Center Computer Kft.-Rendesweb Kft.
Dolmány u. 26.
Budapest
1131
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Delta Services Kft.-Bravonet Kft.
Róbert Károly körút 70–74.
Budapest
1134
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Canon Hungária Kft-Kézer Irodatechnika Kft-Interelektronik ITS Kft-H-Copex Kft-Szervízpark Kft-Exicom Informatika Kereskedház Kft-New Line Kft
Záhony u. 7.
Budapest
1031
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Sharp Electronics (Europe) GmbH Magyarországi Fióktelepe-CTS Informatika Kft-R+R Periféria Kft-Selectrade Digital Kft
Infopark sétány 1.
Budapest
1117
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Bravogroup Rendszerház kft-Alba Kontakt Plusz Kft-Aloha Informatika Kft-Delta Informatika Kft-MFP Application Kft-M&M computer Kft-PC Trade Kft-Pegasus Kft-Reworks Kft
Újvilág u. 50–52.
Budapest
1145
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Danka Irodatechnikai Kft.
Róna u. 120–122.
Budapest
1149
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Ricoh Hungary Kft-Nádor Rendszerház Kft-NTT2000 Kft-Revosmart Kft-Slimlogic Kft-Infocopy Kft-IC Rendszerház Kft-Poli Computer Kft
Puskés Tivadar út 14/c.
Budaörs
2040
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
IMG Solution Kft-Delta System Kft-CSP Rendszerház Kft-MPS expert kft.
Hermin út 17.
Budapest
1146
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Xerox Magyarország Kft-CTS Kft-DOCKLAND SERVICES Kft-Dokucentrum Kft-Macrotel Kft-Printerház Kft-Quality Intelligence Kft-Wallitrade Kft-Xcopy Kft
Madarász Viktor u. 47–49.
Budapest
1146
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 9 500 000 000.00 HUF
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 9 500 000 000.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: KM0201-14FMNY18
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Általános Multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/12/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 35
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 29
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 35
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Bravocopy Kft.
Újvilág u. 50–52.
Budapest
1145
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Printerház Kft.
Róna u. 120–122.
Budapest
1149
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Bravogroup Rendszerház Kft.
Újvilág u. 50–52.
Budapest
1145
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Danka Irodatechnikai Kft-Ricoh Hunagary Irodarendszerek Kft.
Róna u. 120–122.
Budapest
1149
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Colorspectrum Kft-Konica Minolta Magyarország Kft-Manual Hungary Kft-Rufusz Computer Informatikai Zrt.
Dolmány u. 26.
Budapest
1131
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Szervizpark Kft.
Róna u. 120–122.
Budapest
1149
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Euro-Profil Rendszerház Kft-Profil Copy Kft
Határhalom u. 4.
Budapest
1173
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Bravonet Kft.
Újvilág u. 50–52.
Budapest
1145
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Selectrade Digital Kft-Sharp Electronics (Europe) GmbH Magyarországi Fióktelepe
Szugló u. 52.
Budapest
1145
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Delta Services Kft.
Róbert Károly körút 70–74.
Budapest
1134
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Xerox Magyarország Kft-C+F Professional Kft-CSP Services Kft-DOCKLAND SERVICES Kft-MPS expert Kft
Madarász Viktor u. 47–49.
Budapest
1138
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Dokucentrum Kft-AP-OFFICE Kft-ÍRISZ Holding Kft
Veres Péter u. 51
Budapest
1163
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
TT Capital and Trade Kft.
Szent István körút 8. A. ép. II. em. 6B
Budapest
1137
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Xcopy Kft-M&S Informatiai Zrt-Invitech Megoldások Zrt.
Gyömröi út 86.
Budapest
1103
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 8 000 000 000.00 HUF
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 8 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: KM0301-14FMNY18
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Nyomtatók, Tintasugaras multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/12/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 32
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 28
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 32
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Euro Profil Rendszerház Kft-Profil Copy Kft.
Határhalom u. 4.
Budapest
1173
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Exicom Informatika Kereskedőház Kft-Nadcom Informatikai Kft
Városház u. 16.
Budapest
1052
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Selectrade Digital Kft.
Szugló u. 52
Budapest
1145
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Dokucentrum Kft-AP-OFFICE Kft-ÍRISZ Holding Kft
Veres Péter út 51.
Budapest
1163
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Déli Part Kft-Debreceni Irodarendszerek Kft-APIS Logistic Kft-Unicomp Informatikai Kft
Gyömrői út 86.
Budapest
1103
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
NTT2000 Kft-Nádor Rendszerház Kft.
Gyömrői út 86.
Budapest
1103
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Danka Irodatechnikai Kft-Ricoh Hungary Magyarország Kft
Róna u. 120-122.
Budapest
1149
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Bravocopy Kft.
Újvilág u. 50-52.
Budapest
1145
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Xcopy Kft-M&S Informatikai Zrt-Invitech Megoldások Zrt.
Gyömrői út 86.
Budapest
1103
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Revomsart Kft-Ecoffice Technology Kft-CTS Kft-Tonext Kft.
Fehérvári út 182-190. A. ép. IV. em. 411
Budapest
1116
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Bravogroup Rendszerház Kft-Euro One Zrt.
Újvilág u. 50-52
Budapest
1145
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Szervizpark Kft.
Róna u. 120-122.
Budapest
1149
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Atlantis Rendszerház Kft-Interelektronik ITS Kft-I-COM Irodaellátás Kft.
Munkácsy u. 26
Hernádnémeti
3564
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Quality Intelligence Kft-Profil Copy 2002 Kft-Saldo Kft.
Szüret u. 5.
Solymár
2083
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 000 000 000.00 HUF
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 6 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Exicom Informatika Kereskedőház Kft. - NADCOM Informatikai Kft. közös ajánlattevők

— Termékekhez kapcsolódó szolgáltatások - szállítás, üzembe helyezés,

— TÜSZ-höz kapcsolódó szolgáltatások

NTT-2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - Nádor Rendszerház Kft. közös ajánlattevők

— termékekhez és TÜSZ-höz kapcsolódó szolgáltatások

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: KM0401-08FMNY18
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Kellékanyag (kizárólag utángyártott és újragyártott kellékanyagok)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/12/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 19
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 19
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 19
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Profil Copy 2002 Kft.
Kiss Ernő u. 15-2
Miskolc
3531
Ungarn
NUTS-Code: HU3
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
ManOpen Irodatechnikai Kft-Xcopy Kft.
Pattantyús Ábrahám krt. 3
Gödöllő
2100
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Slimlogic Kft.
Róna u. 120-122.
Budapest
1149
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Kvint-R Irodatechnikai és 3D Nyomtatatási Kft.
Delej u. 41.
Budapest
1089
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
I-COM IRODAELLÁTÁS Kft.
Ezred u. 2.
Budapest
1044
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Print Sisters Kft.
Korponai u. 1/a
Budapest
1101
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Atlantis Rendszerház Kft.
Munkácsy u. 26.
Hernádnémeti
3564
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
AP-OFFICE Kft-Euro Profil Rendszerház Kft.
Család u. 37.
Budapest
1039
Ungarn
NUTS-Code: HU1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 500 000 000.00 HUF
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 500 000 000.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

A karakter korlát miatt az ajánlattevők neve, címe, adószáma a www.kozbeszerzes.gov.hu (közbeszerzési portál) web oldalon a „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú eljárás „Eljárás adatlapján” a „Dokumentumok” alatt közzétett Összegezés az ajánlatok elbírálásáról szóló dokumentumban megtekinthető.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/01/2019